Regiondirektør i NHO Trøndelag og tidligere Frp-statsråd, Tord Lien, var i kamphumør på Transport & Logistikk denne uken. Foto: Per Dagfinn Wolden
Regiondirektør i NHO Trøndelag og tidligere Frp-statsråd, Tord Lien, var i kamphumør på Transport & Logistikk denne uken. Foto: Per Dagfinn Wolden

Tord Lien i kamphumør

Tidligere Frp-statsråd og nå regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, er svært skuffet over regjeringen han selv hadde en sentral rolle i.

Publisert

- Et solid løftebrudd fra politikerne som har lovet elektrifisering av jernbanenettet, sa Tord Lien blant annet da han gjestet Transport & Logistikk på Gardermoen denne uken.

Her ga han klart uttrykk for sin skuffelse over at regjeringen unnlot å bevilge penger til elektrifisering av Trønderbanen i Statsbudsjettet 2018.

Lit til Stortinget

Nå setter han sin lit til at Stortinget likevel bevilger penger til elektrifisering av jernbanenettet.

- Å knytte fylkeshovedstedene sammen med elektrisk jernbane er et viktig tiltak for å styrke næringslivet i regionen og reduserte klimagassutslipp fra transport, sa NHOs regiondirektør.

Lien sier at målet må være å få trafikkveksten over på bane, noe det er bred enighet om.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at økte kostnader på om lag 20 prosent gjør at regjeringen vil gå igjennom prosjektet på nytt.

Enorm vekst-region

Lien understreket også Trøndelag som en enorm vekst-region. Han viste til Roan Vindpark, Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW.

– Det krever opprustning av veier til å tåle transporter av gigantiske elementer på 62 meters lengde, over 200 tonn, 4,3 meter bred og 4,5 meter høy, sa Tord Lien. – Veiene kommer også til stor nytte for øvrig næringstransport som massetransport for prosessindustrien i Midt-Norge, understreket NHOs regiondirektør. – Utbygging av flybasen på Ørlandet til å ta i mot nye kampfly krever infrastrukturtiltak som tilfredsstillende veisystemer.

Han fremhevet havbruksnæringens kraftige vekst, og som krever robuste og gode veier til å transportere fisken.

– I høysesong går det ut en lastebil hvert fjerde minutt fra anleggene. Det er viktig med god logistikk- og transportflyt på fisken som skal ut i den store verden, sa Lien.

Store logistikk-krav

Han understreket også at prosess- og foredlingsindustrien stiller store krav til logistikk.

- Hver dag kommer det inn mellom 20 og 30 vogntog med råvarer fra ulike avfallsselskaper i landet til Ranheim Paper & Board i Trondheim. Tord Lien forteller at det går 27.000 lastebiler ut og inn på Ranheim-fabrikken årlig, fortalte Lien.

Her blir resirkulert papp til nye produkter med minimal miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden.