Ole A. Hagen anbefaler å droppe dagens E39-planer, for heller å satse på en billigere, forbedret fergeløsning.
Ole A. Hagen anbefaler å droppe dagens E39-planer, for heller å satse på en billigere, forbedret fergeløsning.

- Alle norske veiprosjekter må beregnes på nytt

Styreleder i TØI, Ole A. Hagen, anbefaler å droppe dagens E39-planer.

Publisert Sist oppdatert

TØIs styreleder og kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord, hevder at veiutbygging blir mindre lønnsomt post-korona.

I et debattinnlegg i Aftenposten torsdag skriver han blant annet at koronaepidemien gjør at alle norske veiprosjekter må beregnes på nytt.

Ifølge Hagen er det bred enighet om at vi står overfor et varig trendskifte i hvordan vi arbeider: Mindre pendling og færre flyreiser erstattes av økt bruk av hjemmekontor og digitale møter.

- Veier er noe av det Norge investerer mest i, og sannheten er at de fleste veiprosjekter har en solid negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet, skriver Hagen og viser til at bare én dag i uken på hjemmekontor kan spare samfunnet for milliarder.

Lav nytte av E39

Hagen fremhever at det gigantiske prosjektet Ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim har allerede en meget lav nytte nord for Bergen, og han hevder følgende:

- Argumentene om at vi trenger disse prosjektene for å binde sammen bo- og arbeidsregioner, kommer i et annet lys med et økt antall personer på hjemmekontor. Det er kanskje ikke så viktig å spare 20 minutter på å kunne kjøre over en veldig dyr bro hvis du uansett bare skal gjøre det én eller to ganger i uken?

- Da er, ifølge Hagen, - en forbedret fergeløsning billigere og mer fleksibel for samfunnet.

I de prosjektene der godstransporten har en mer dominerende rolle, vil nytten holde seg bedre.

Få lønnsomme prosjekter

Statens vegvesen har laget en liste på 120 veiprosjekter i sitt innspill til nasjonal transportplan for 2022–2033. De har en samlet kostnad på 600 milliarder kroner og en trafikantnytte (spart reisetid og økning i antall reisende) på 206 milliarder kroner, ifølge innspillet til Samferdselsdepartementet.

De fleste av disse prosjektene var med andre ord kraftig ulønnsomme allerede i oktober 2019, da beregningene ble oversendt Samferdselsdepartementet. Litt forenklet er det bare veiprosjekter i områder med stor trafikk som lønner seg å gjennomføre. Dette er fordi disse gir en betydelig tidsbesparelse, på grunn av kortere veistrekning eller fjerning av kø rundt store byer.

Svært mange pendler

- Vi bygger veiene likevel, fordi det er en grunnfestet oppfatning i Norge om at hele landet skal tas i bruk. Nå er det mye som tyder på at vi kan ta hele landet i bruk uten at det skal koste like mye, skriver Hagen og fortsetter:

- Det er i dag mer enn en tredjedel av alle nordmenn som bor i én kommune og jobber i en annen. Ifølge SSB var det 960.000 pendlere etter denne definisjonen og 1,7 millioner som i fjerde kvartal 2019 jobbet i samme kommune som de bor i.