Breivika havneområde skal gjennomgå analyser knyttet til eksisterende bebyggelse, rehabilitering og nye fremtidige behov samt vurdere tiltak for å redusere utslipp og løsninger som fremmer bedre miljø og klima.

Skal utrede utviklingen av Tromsø Havn

Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord.

Publisert

LINK Arkitektur og Multiconsult skal bistå Tromsø Havn med å utarbeide en strategisk plan for utvikling av søndre del av Breivika havneområde i Tromsø. Dette blir et viktig verktøy for operasjonaliseringen av Tromsø Havns overordnede strategi og masterplan for hele Breivika havneområde, opplyser LINK Arkitektur i en pressemelding.

- Breivika havneområde er hovedpulsåren til Tromsø Havn. Med kyndig bistand fra LINK Arkitektur og Multiconsult ser vi frem til å få et godt verktøy for hvordan vi skal operasjonalisere de overordnede planene for søndre del av dette havneområdet, sier Direktør Havneutvikling i Tromsø Havn, Børre Christoffersen.

Prosjektet vil resultere i en strategisk plan for utvikling av Tromsø Havns eiendommer med tilstøtende havneanlegg. Planen vil inneholde overordnede volumstudier, bygningsmessige og kommunaltekniske vurderinger samt tilhørende studier og analyser knyttet til inneværende og fremtidige utbyggingsplaner.

Målsetningen er å identifisere utbyggingspotensialet for hele området Breivika sør, samt legge til rette for en modernisering av kaianlegg for en bærekraftig havnevirksomhet.

Planen skal også peke på kortsiktige grep som blant annet kan synliggjøre tiltak for redusert utslipp for havnevirksomheten gjennom løsninger knyttet til bedre avfallshåndtering, påvirke den maritime verdikjeden til løsninger som fremmer bedre miljø og klima, samt bidra til løsninger som flytter godsoverføring fra vei til sjø.

Powered by Labrador CMS