Svenske havner har ikke håndtert så lite gods på 20 år, målt i tonn.

Laveste godsmengde over kai på 20 år

Ikke på 20 år er det blitt håndtert så lite gods i svenske havner som i 2023. Blant annet har volumene til Norge gått kraftig ned

Publisert Sist oppdatert

Totalt håndterte svenske havner 160 millioner tonn gods i 2023. Det er den laveste tonnasjen på over 20 år. Spesielt er det håndteringen av jord, stein, gros og sand har vist fallende tendens, med en nedgang på hele 61 prosent fra 2022, viser ny statistikk fra Trafikanalys, ifølge Dagens Logistik.

Logistikk 2024

Hva: Vårens viktigste logistikk-konferanse
Hvor: Vika Kino, Oslo
Når: 29. mai, 09:00 - 16:00 
Hvem: Nina Stokke, Unil – Bjørn Christoffer Ottersen, Norgips – Rune Berg Stiansen, DSV – Ole Andreas Hagen, NHO LT - Runar Wiksnes, Virke – Sandra Bourbon, Bring Shelfless – Fredrik Bringager, Hive Autonomy – Merete Østby, Yara – Kent Olsson og Claes Jönsson, Consafe Logistics – Thomas Rønningen, Brødrene Dahl – Stig Løland, Tolletaten – Morten Høgberg, Kuehne+Nagel – Knut Gravråk, NLF – Vidar Karlsen, Grønt Skipsfartsprogram - Øyvind Ludt og Glenn Lund, Moderne Transport / Logistikk Inside
Tema: Grønn. Effektiv. Lønnsom
Vi ser på ulike fasetter innen logistikk som gjør bransjen bærekraftig på alle måter; internasjonale forsyningskjeder og – forstyrrelser, AI/KI, Vareeierundersøkelse, mangfold og innovasjon, automasjon, toll/Digitoll, ny teknologi. Blant annet.

For mer informasjon og fullstendig program: www.logistikk2024.no 

Ja, også blir det tidenes hyggeligste båttur på Oslofjorden etter det faglige programmet!

Konferansen arrangeres av Moderne Transport og Logistikk Inside i samarbeid med Logistikkforeningen.

– Den totale lastevekten i utenrikstrafikken som ble losset og lastet utgjorde 139 millioner tonn. Den totale godshåndteringen i innenlandstrafikken utgjorde 20,4 millioner tonn, kommenterer Björn Tano, statistiker i Trafikanalys.

Mindre enn Norge

Til sammenligning viser SSBs tall at godsmengden over norske havner i fjor var på 192 millioner tonn – en liten økning fra 189 millioner tonn i 2022.

Den lossede lastvekten i internasjonal trafikk Sverige gikk ned med seks prosent til 75,3 millioner tonn, hovedsakelig fordi håndteringen av råolje gikk ned med åtte prosent. Gods fra russiske havner har også gått kraftig ned til 120.000 tonn (-88 prosent). Lastevekten fra russiske havner var oppe i 12,5 millioner tonn i 2015, siden den gang har den gått ned årlig.

Mindre til Norge

Lastevekten av gods i internasjonal trafikk gikk litt mindre ned, med fire prosent til 63,9 millioner tonn. Her skyldes nedgangen i hovedsak at gods på lastebiler gikk ned med 9 prosent til 15,7 millioner tonn. Reduksjonen er sterkest til tyske og norske havner, hvor lastevekten gikk ned til henholdsvis 11,6 millioner tonn (-10 prosent) og 2,9 millioner tonn (-29 prosent).

Håndtert losset og lastet fraktvekt i innenrikstrafikken gikk ned med sju prosent til 20,4 millioner tonn. Nedgangen var sterkest i Norrtälje-Nynäshamn-området, der losset godsvekt i innenrikstrafikken gikk ned med 35 prosent til 920.000 tonn. For Umeå-Sundsvall så man imidlertid en økning, losset godsvekt i innenrikstrafikken økte med 23 prosent til 840.000 tonn.

Powered by Labrador CMS