ENDRER: Schibsted Distribusjon Vest endrer nå driftsmodellen. Foto: Endre Igland / At Hand.æ

Schibsted gjør grep etter avsløring av mulig arbeidslivskriminalitet

Vil ansette flere i faste stillinger etter funn av mulig arbeidslivskriminalitet hos underleverandører.

Publisert Sist oppdatert

A-krimsenteret Vestland, en offentlig tverretatlig instans dedikert til forebygging av arbeidskriminalitet, gjennomførte en inspeksjon ved Schibsted Distribusjon Vests (SDV) terminal i Bergen.

- Oppsummert viser kontrollen klare indikasjoner på arbeidslivskriminalitet i form av brudd på arbeidsmiljøloven, svart arbeid, svart omsetning og mulig trygdesvindel, skriver A-krimleder Ove Boga i en e-post til BT.

Resultatene, offentliggjort denne uken, ble karakterisert som "nedslående" av A-krimsenteret og avdekker ifølge etaten tydelige indikasjoner på arbeidslivskriminalitet og svart arbeid innen flere kontraktsbaserte underleverandører.

Administrerende direktør, Trond Håkon Norheim, kommenterer situasjonen, i en pressemelding fra SDV.

– Funnene fra inspeksjonen er svært alvorlige. Vi erkjenner våre kontrollrutiners svakheter med hensyn til våre underleverandører, og vår øyeblikkelige prioritet er å rydde opp. Vi ønsker nå å tilby våre distributører, uten avvik eller brudd på retningslinjer, en fast ansettelse i Schibsted Distribusjon Vest, sier Norheim.

SDVs nåværende rammeverk for leverandørkontroll, etablert for flere år siden, involverer rutinemessige inspeksjoner for å avdekke manglende dokumentasjon og prosedyrer. Denne kontrollen har ikke fungert optimalt.

– De fleste av våre samarbeidspartnere har utført sitt arbeid på en pålitelig og ærlig måte. Likevel, de siste funnene som A-krimsenteret har gjort, er uakseptable i en større sammenheng. Det er derfor kritisk at vi raskt tar grep for å rydde opp og gjennomfører betydelige endringer i vår driftsmodell og heretter ansetter vi fast.

SDVs administrerende direktør er klar i sin retning for fremtiden:

– De siste årene har vi foretatt betydelige endringer ved å erstatte innleid personell og leverandører på våre terminaler med fast ansatte. Dette arbeidet vil nå bli intensivert. Vi skal også styrke samarbeidet med A-krimsenteret for å sikre en god overgang til den nye driftsmodellen og fremme en konstruktiv samtale i tiden som kommer.

Powered by Labrador CMS