Transport på innenlands vannveier i Nederland.

Bærekraft integrert i hvert fiber

Smurfit Kappa, er et av verdens ledende leverandører av papirbasert emballasje, med bærekraft sentralt i selskapets sirkulære forretningsmodell. Selskapet utfordret egen logistikk og reduserte CO2-utslippene på transport med utrolige 9,3 millioner kilo – ved å velge sjøveien.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Målet for Smurfit Kappa er å drive frem positive endringer i alle ledd i verdikjeden; fra bærekraftige innkjøp og minimering av miljøpåvirkningen knyttet til virksomheten, til reduksjon av miljøbelastningen til egne kunder og forbrukerne.

Fornuftig fra et forretningsperspektiv

Et skifte fra en lineær til en sirkulær global økonomi, er helt sentralt for å kunne hanskes med utfordringer knyttet til bærekraft. Dette skiftet vil skape nye muligheter innen materialeffektivitet, sosial inkludering og kreative tilnærminger til produkter og tjenester.

For Smurfit Kappa er en sirkulær tilnærming helt enkelt fornuftig fra et forretningsperspektiv. Selskapet erstatter naturressursene de bruker. Produktene inneholder 75 prosent resirkulerte fiber, og materialer gjenbrukes der det er mulig.

Selskapet har satt seg svært høye mål til bærekraft for virksomheten, og investerer derfor tungt i gjenvinningsanlegg for å gjenvinne fibre som benyttes på nytt i papirproduksjon. Filosofien er: «Tar vi vare på miljøet, tar miljøet vare på oss».

Fra produksjon til gjenbruk

Emballasjen som produseres ved Norpapp fabrikken i Hønefoss benyttes av kjente leverandører av forbruksvarer, som for eksempel Pepsico og Maarud.

Dagligvarebutikken fungerer deretter i neste ledd som lokale innsamlingspunkt av brukt emballasje. Den brukte emballasjen transporteres deretter til Norsk Gjenvinning som er innsamlingshuben i verdikjeden. Her klargjøres og pakkes emballasjen for neste steg på reisen. Ferdige containere med brukt emballasje fraktes deretter med båt fra Oslo havn til Nederland.

9,3 millioner kg i reduserte CO2-utslipp

I 2017 utfordret Smurfit Kappa sine egne transportløsninger til resirkuleringsfabrikken i Nederland.

Løsningen ble sjøveien fra Oslo Havn til Rotterdam. Deretter går transporten videre på innenlands vannveier frem til fabrikken i Roermond. De siste 700 meterne fra kai-kanten bort til fabrikken går med lastebil.

Tradisjonelt hadde emballasjen blitt transportert med lastebil til Nederland, en transportetappe på 1 500 km og gjennomsnittlig CO2 utslipp på 3.700 kilo pr. forsendelse.

Årlig fraktes det cirka 80.000 tonn med brukt emballasje, tilsvarende 3.000 containere, sjøveien til Rotterdam. Dette logistikkskiftet gir Smurfit Kappa en årlig reduksjon på 4.2 millioner lastebil-kilometre og reduserte CO2 utslipp på utrolige 9.3 millioner kilo.

Overgangen til sjø åpnet også for muligheten for økt vekt pr forsendelse, som igjen har resultert i en reduksjon på 10 prosent i antall forsendelser sammenlignet med veitransport.

For å sikre tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet i sin forsyningskjede, benytter Smurfit Kappa flere leverandører av multimodale transportløsninger til og fra Norge. En av disse er Hollandske Samskip.

- Smurfit Kappa og deres leverandør i Norge, Norsk Gjenvinning, representerer med sitt fokus på miljø og bærekraft, en kundegruppe som passer Samskip midt i blinken. De er et glimrende eksempel på at det er mulig, å tilpasse en forsyningskjede til alternative modaliteter, uten at det går utover leveringsdyktigheten. Alt dreier seg om god planlegging, fra begynnelse til slutt, påpeker Are Gråthen, Regional Director – Norway i Samskip overfor shortseashipping.no.

Gjennom sitt multimodale transportnettverk i Europa, tilbyr Samskip flere ukentlige seilinger og avganger fra flere Norske havner og terminaler. Om det haster, benyttes jernbane, mens det som ikke haster så mye, hvilket er mesteparten, går sjøveien med skip til Rotterdam. Etter lossing av containerne på mottakersted, lastes containerne opp igjen med gods til andre destinasjoner i Norge eller andre steder i Europa.

Moderne Transport har tillatelse til å gjengi artikkelen som først ble publisert på Shortsea Promotion Centre-Norge sin nettportal – shortseashipping.no

Powered by Labrador CMS