Synnøve Seglem er ny president i Rederiforbundet.
Synnøve Seglem er ny president i Rederiforbundet.

Ny president i Rederiforbundet

Viseadministrerende direktør i rederiet Knutsen OAS Shipping, Synnøve Seglem, ble nylig valgt til president i Norges Rederiforbund.

Publisert

Seglem har de siste to årene vært visepresident i Rederiforbundet. Harald Fotland som representerer Odfjell SE, er nå valgt som visepresident.

- Krevende tid

- Maritim næring er en av Norges mest spennende og fremoverlente næringer. Vi har store ambisjoner om å utvikle teknologi og løsninger for utslippsfri skipsfart, og sikre verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som president i Rederiforbundet, i det som er en spennende, men også krevende tid for skipsfarten, sier Seglem.

Krigen i Ukraina og pandemien får store ringvirkninger for skipsfarten. Likevel har næringen ingen planer om å dempe ambisjonene om grønn omstilling. Ni av ti medlemmer i Rederiforbundet vil investere i klimanøytrale løsninger ved bygging av nye skip. Så godt som alle planlegger nå å investere i teknologi, som gir lavere utslipp enn konvensjonell teknologi.

- Rekrutter kvinner!

- Skipsfarten står foran store endringer de neste årene og vi må utvikle politikk og virkemidler som gjør at vi både utvikler nye løsninger og samtidig er konkurransedyktige internasjonalt, sier Seglem.

For å lykkes er hun også opptatt av at næringen må bli flinkere til å rekruttere kvinner.

- Hvis vi skal finne gode løsninger på de store utfordringene næringen står overfor, er vi avhengig av å tiltrekke oss de beste hodene. Jeg er stolt av at vi nå har et styre i Rederiforbundet, der 40 prosent er kvinner. De neste årene skal vi fortsette å jobbe målrettet med å rekruttere og motivere flere kvinner til å bli i næringen, samt få flere kvinner til stå i lederstillinger og styreverv, sier hun.

Seglem er i dag den første kvinnelige styrelederen i Haugesund Rederiforening og hun blir nå også den andre kvinnelige presidenten i Rederiforbundets styre.

Rederiforbundets styre 2022-2024

Synnøve Seglem, Knutsen OAS Shipping – president

Harald Fotland, Odfjell SE – visepresident

Marianne Møgster, DOF Subsea

Sindre Matre, Arriva Shipping AS

Øystein Beisland, A/S Uglands Rederi

Sofie Olsen Jebsen, Fred Olsen 1848

Morten Ulstein, Island Offshore Management AS

Andreas Waage Enger, Høegh Autoliners Group

Frank N. Tollefsen, COSL Drilling Europe

Anette Aaser-Stene, Color Line AS

Powered by Labrador CMS