Logistikksenteret ligger ved kaia. Her ligger Nordbjørn klar til å laste gods til Svalbard.
Logistikksenteret ligger ved kaia. Her ligger Nordbjørn klar til å laste gods til Svalbard.

Åpnet nytt logistikksenter i Tromsø

Det nye anlegget er Postens største i Nord-Norge og navet for distribusjon av brev, pakker og gods til Troms, Finnmark og Svalbard.

Publisert

– Samlokaliseringen vi når gjør i Tromsø i et nytt og moderne logistikksenter gir oss en forenklet terminalstruktur i regionen, mer effektiv og miljøvennlig logistikk og et bedre tilbud til våre kunder. Tromsø er et viktig ledd i vår nasjonale infrastruktur og fra regionens nye logistikksenter vil vi tilby fremtidsrettede logistikktjenester til Troms, Finnmark og ikke minst til Svalbard hvor det går eget postfly og båt, sier Hans-Øyvind Ryen, konserndirektør i Posten.

Postens logistikksenter i Tromsø er en av Postens totalt 18 logistikkterminaler, og er på rundt 9000 m². Anlegget kan håndtere over 2000 pakker i timen og rundt 250 ansatte vil være innom terminalen i løpet av en normal dag, opplyser Posten i en pressemelding.

Terminalen håndterer post som skal med postflyet til Longyearbyen, i tillegg har Posten og Bring en egen båt som går fra Tromsø til Svalbard, den har 33 avganger årlig og er den eneste godsbåten fra Tromsø i regulær trafikk til Svalbard.

Miljø og bærekraft har vært vesentlig i utviklingen av anlegget i Breivika. Det er blant annet lagt til rette for 100 prosent fornybar transport med mange ladepunkter for store og små tjenestekjøretøy, privatbiler og sykler.

All Postens transport skal i fremtiden gå på fornybar energi, og bygget er dimensjonert for fremtidens strømforbruk.

I løpet av sommeren starter et testprosjekt med en ny form for solceller på taket hvor målet er å få solceller til å fungere under kraftig vind og store snømengder.

Powered by Labrador CMS