I slutten av 2022 vil det bare være seks postkontor igjen i Norge.
I slutten av 2022 vil det bare være seks postkontor igjen i Norge.

Kutter 25 postkontor - bare 6 vil bestå

Posten Norge fortsetter omlegging av postkontor til Post i butikk. 25 postkontor vil innen utgangen av 2022 bli erstattet med flere Post i butikk.

Publisert Sist oppdatert

Disse postkontorene forsvinner:

 • Arendal postkontor, i november 2020
 • Sandvika postkontor, i desember 2020
 • Bergen Sentrum postkontor, postkontor, i mars 2021
 • Trondheim Sentrum postkontor, postkontor, i april 2021
 • Hamar postkontor, i mai 2021
 • Gjøvik postkontor, mai 2021
 • Alta postkontor, i mai 2021
 • Lysaker postkontor, i juni 2021
 • Skien Sentrum postkontor, i juni 2021
 • Ski postkontor, i september 2021
 • Kristiansand postkontor, i september 2021
 • Alnabru bedriftsssenter, i september 2021
 • Molde postkontor, i september 2021
 • Etterstad postkontor, i oktober 2021
 • Bodø postkontor, i oktober 2021
 • Stjørdal postkontor, i februar 2022
 • Høyden postkontor, i februar 2022
 • Strømsø postkontor, i mars 2022
 • Elisenberg postkontor, i april 2022
 • Sandnes postkontor, i mai 2022
 • Harstad postkontor, i mai 2022
 • Asker postkontor, september 2022
 • Stavanger Sentrum postkontor, i september 2022
 • Rodeløkka postkontor, i september 2022
 • Tromsø postkontor i oktober 2022

Disse seks postkontorene vil bestå:
• Grønland postkontor

• Longyearbyen postkontor

• Majorstua postkontor

• Nydalen postkontor

• St. Olav plass postkontor

• Vika postkontor

Bortfallet av bankavtalen med DNB og tiltakende fall i brevvolumene er hovedårsaken til at 25 postkontor skal legges ned i løpet av de neste to årene, opplyser Posten i en pressemelding.

- Når Posten fra september mister muligheten til å tilby banktjenester fra DNB og nedgangen i brevvolumene tiltar, fører det til redusert aktivitet og inntekter for postkontorene. Dette må vi tilpasse oss, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge.

Seks igjen

Etter at disse 25 kontorene legges ned, vil det kun gjenstå seks postkontor i Norge, opplyser Pettersen til MT. Fem av de gjenværende postkontorene ligger i Oslo, det siste i Longyearbyen.

Posten opplever på den annen side økt etterspørsel etter pakketjenester som følge av vekst innen netthandel.

- Pakkeveksten møter vi med å tilby kundene større valgfrihet og nye selvbetjeningsløsninger. For å øke tilgjengeligheten vil Posten erstatte postkontorene med flere Post i Butikk og utvide med nye pakkeutleveringssteder som f.eks. Pakkebokser. Pakkebokser utplasseres der folk bor og ferdes og kan benyttes hele døgnet, sier Pettersen. Han viser til at dagens 25 postkontor vil bli erstattet med ca 100 nye utleveringspunkter når vi ser summen av Post i butikk, pakkebokser og andre utleveringsløsninger.

170 medarbeidere berørt

Omleggingen av 25 postkontor vil berøre 170 medarbeidere (132 årsverk) og skal gjennomføres i løpet av to og et halvt år.

- Vi har gode erfaringer i omstillingsarbeidet med å bruke tid og sikre gode prosesser mot medarbeidere og tillitsvalgte. Postens omstillingsavtale og virkemiddelpakke ligger til grunn i prosessen, sier Pettersen.