Tone Wille, konsernsjef i Posten.
Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Negativt driftsresultat, men svak pakkevekst for Posten

Posten kan vise til en svak vekst i pakkevolumer i et urolig netthandelsmarked.

Publisert

Posten Norge presenterte fredag sitt halvårsresultat. Justert driftsresultat i første halvår ble 288 mill. kroner, en nedgang på 521 mill. sammenlignet med samme periode i 2021.

Nøkkeltall Posten Norge

Nøkkeltall 2. kvartal 2022 (2. kvartal 2021 i parentes)

Driftsinntekter (MNOK): 5 814 (6 027)
Justert driftsresultat (MNOK): 144 (382)
Driftsresultat (EBIT) (MNOK): -161 (393)

Nøkkeltall 1. halvår 2022 (1. halvår 2021 i parentes)
Driftsinntekter (MNOK): 11 451 (12 026)
Justert driftsresultat (MNOK): 288 (809)
Driftsresultat (EBIT) (MNOK): -55 (820)

Egenkapitalandel: 30,4 % (34,7)

Avkastning på investert kapital/ROIC: 10,0 %(19,4)
Egenkapitalavkastning (etter skatt) 4,6 %(21,6)

Samtidig viser driftsresultatet (EBIT) i første halvår et tap på 55 millioner kroner, mot en inntjening på 820 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Vi leverer et godt justert driftsresultat for første halvår, gitt markedsforholdene. Resultatene i 2020 og 2021 var på rekordnivåer grunnet høye pakkevolum under koronapandemien. Resultatutviklingen hittil i 2022 har vært preget av svak markedsutvikling for netthandel og rekordhøye transport- og energipriser. I et urolig marked er det gledelig at vi kan vise til en liten vekst i det nordiske pakkevolumet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Omsetningen i første halvår ble 11.451 millioner kroner, en reduksjon på 4,8 prosent sammenlignet med første halvår 2021. Organisk vekst for årets seks første måneder var 4,5 prosent. Frigoscandia Sverige som ble solgt i slutten av 2021, hadde i første halvår 2021 en omsetning på 1180 millioner kroner.

Markedsveksten for netthandel har avtatt i første halvår 2022 og netthandel har hatt en tilnærmet nullvekst i perioden. Posten økte likevel pakkevolumet med 2,4 prosent sammenlignet med første halvår i 2021. Posten-konsernet har størst vekst i pakkevolumet fra svensk netthandel hvor virksomheten under Bring-merkevaren viser til en vekst i pakkevolumet til privatmarkedet (B2C) på hele 39 prosent i første halvår, sammenlignet med fjoråret.

Logistikksegmentet hadde en omsetning på 9147 millioner kroner, det er en reduksjon på fire prosent sammenlignet med første halvår 2021. Organisk vekst i første halvår for logistikksegmentet var ni prosent. Justert driftsresultat for segment Logistikk var 407 mill. kroner i første halvår, en reduksjon på 317 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Fortsatt utfordrende markedsforhold

I første halvår har den geopolitske situasjonen skapet ubalanse og høy volatilitet i råvare- og finansmarkedene, og inflasjonen i Europa er på et høyt nivå, hovedsakelig drevet av energipriser. Det forventes fortsatt utfordrende markedsforhold i andre halvår.

Postsegmentet hadde en omsetning på 2709 millioner kroner i første halvår, det er en reduksjon på 4,7 prosent sammenlignet med første halvår 2021. Justert driftsresultat for postsegmentet var negativt med 13 mill. kroner i første halvår, en reduksjon på 136 mill. kroner sammenlignet med første halvår i 2021. Dette skyldtes hovedsakelig et volumfall på 11 prosent på adressert post i årets første halvår. Uadressert post økte med 17 prosent mot samme periode i 2021. Norgespakken hadde en volumvekst i årets seks første måneder på 33 prosent mot samme periode i fjor.

Powered by Labrador CMS