Fra 1. juli avvikles det rabatt for containere og RoRo-last i Oslo Havn.
Fra 1. juli avvikles det rabatt for containere og RoRo-last i Oslo Havn.

Fjerner Shortsea-rabatt

Oslo Havn avvikler rabatten i varevederlag for containergods- og RoRo-last med europeisk destinasjon eller opprinnelse fra 1. juli.

Publisert

Avviklingen av denne rabatten og andre forretningsvilkår, ble varslet 1. desember i fjor.

Kommunen vil ha utbytte

-Havnens rammebetingelser endres. Inntektene må økes og kostnadene reduseres. Det er nødvendig for å møte fremtidens økonomiske krav, hvor blant annet Oslo kommune har forventninger til å ta utbytte fra Oslo Havn, samtidig som det er kostbart å bygge ut fremtidens havn med miljøvennlige løsninger, sa havnedirektør Ingvar M. Mathisen den gang.

Nærskipsfart

Rabatten i varevederlag for container og stykkgods med europeisk opprinnelse eller destinasjon, ble vedtatt av Oslo havnestyre i januar 2018. Skip som losser etter 30. juni, vil bli belastet med normalt varevederlag, som for tiden er kr. 180,- pr. container og kr. 148,- pr. RoRo-enhet.

Har investert betydelig

Oslo Havn påpeker at havnen har gjort betydelige investeringer for at den positive utviklingen i container- og RoRo-markedet skal fortsette. I mai ankom tre nye elektriske stablekraner, såkalte RTG-kraner, til Yilport Oslo. En ny sjøkran, Ship-to-Shore-kran eller STS-kran, er satt i bestilling.

Kranene vil bidra til økt kapasitet og effektiv containerhåndtering.

Positiv volumvekst

- Vi har sett en markant vekst i ShortSea-volumene siden rabatten ble innført. Veksten har kommet som en følge av strukturelle endringer, økt konkurransekraft for sjøtransport, og vår felles innsats med Yilport for å tilpasse tilbudet til markedet. Vi velger derfor å avvikle rabattordningen, som har gitt drahjelp til en meget positiv godsutvikling, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn.