Siden 2018 har driften på Ormsundkaia (innringet) stått på vent. Nå kan det bli en endring på det.

Fortsatt havnevirksomhet på Ormsund

Ormsundkaia skal fortsatt brukes til havn og det foreslåes å tilrettelegge for havnelagerbebyggelse.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Plan- og bygningsetatens forslag viderefører havneformålet, men «regulerer området til kai, havnelager, servicefunksjoner og havneområde i sjø. Planforslaget sikrer at ingen former for industriell virksomhet, verken permanent eller midlertidig, tillates».

Det foreslåes å begrense når på døgnet det kan foregå havnevirksomhet, og at det legges til rette for at det bygges et havnelager som vil redusere ulemper med støv, lukt og lysforurensning for naboene. Havnelageret skal få gode arkitektoniske kvaliteter, opplyser Oslo Havn på sine nettsider.

- I balanse med nabolaget

- Vårt utgangspunkt er fortsatt havnedrift. Men vi er opptatt av å se bruken av Ormsundkaia i balanse mot nabolagets ønsker og behov. Vi søker å holde oss godt innenfor støyreglene, og vi vil etablere landstrømanlegg, som fjerner behovet for bruk av hjelpemotorer på skipene, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn til Plan Oslo.

På egne nettsider påpeker Oslo Havn at «Et påbud om å unngå arbeid på natten er nok også akseptabelt for Oslo Havn». Dette praktiseres langt på vei allerede på Ormsund og Filipstad. Skip til kai kan legge til kai nattestid, fordi det er en lovregulert rettighet. Imidlertid vil ikke lossing, lasting og annet være tillatt.

Oslo som havneby

Bystyret har fastslått at Oslo skal være en havneby, og Sydhavna bestående av Kongshavn, Sjursøya, Kneppeskjær, Bekkelags- og Ormsundkaia inngår, er en viktig bestanddel.

Fra Sydhavna kan varer distribueres til halve landets befolkning på under tre timer. Sydhavna har derfor stor lokal, regional og nasjonal betydning innen logistikk, påpeker Oslo Havn.

De siste 20 år er Oslos havn redusert med nær 50 prosent.

Arealeffektivt

- Effektivisering har gjort dette mulig. Fremtidig utvikling av Sydhavna er nødvendig for at varer kan komme sjøveien, og dermed redusere tungtransporten inn til Oslo. Her skal det bygges for milliarder av kroner, slik at blant annet store deler av Norges befolkning blir forsynt med forbruksvarer, opplyser havnen på sine nettsider – og fortsetter:

- Sjøtransporten er mer miljøvennlig enn alle andre transportformer. Å flytte gods fra vei til sjø er viktig for å redusere klimautslippene. Befolkningen i Oslo og Østlandsområdet vokser og behovet for varer øker. Sydhavna har derfor en viktig funksjon for miljøet, trafikksikkerheten og transportsystemet.

Planforslaget om framtidig bruk av Ormsundkaia er på høring med frist 13. september.

Powered by Labrador CMS