Gard Erik Dahl (til venstre), logistikkdirektør i Optimera, og John-Kristian Skogholt, logistikksjef, tar grep for mer effektiv og bærekraftig logistikk.
Gard Erik Dahl (til venstre), logistikkdirektør i Optimera, og John-Kristian Skogholt, logistikksjef, tar grep for mer effektiv og bærekraftig logistikk.

Sentraliserer logistikken

Optimera lager ett nasjonalt kjørekontor, og flytter samtidig 500 trailertransporter over til jernbane og sjø.

Publisert Sist oppdatert

For å gjøre byggenæringen mer miljøvennlig og bærekraftig, tar Optimera grep for å øke kontroll og effektivitet på varetransporten.

– Logistikk er en av Optimeras fremste styrker, og største satsingsområde. Vi forsyner egne anlegg og våre kunders byggeplasser over hele landet gjennom vårt interne logistikkapparat. Med det grønne skiftet i bakhodet ser vi hele tiden på utviklingsmuligheter, og tar grep, sier Gard Erik Dahl, logistikkdirektør i Optimera i en pressemelding.

Samles

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. En av nøklene for å få til dette er innovasjon, teknologiutvikling og viljen til endring.

– Vi samler nå alle krefter i et nasjonalt kjørekontor. Det betyr at vi i større grad skal styre biler og varestrøm i hele Optimera fra sentralt hold. Gjennom vårt TMS-system kan vi blant annet sørge for bedre fyllingsgrad på bilene og mer effektive og optimaliserte transportruter. Det vil gi stor effekt i form av redusert tungtransport på veiene, fortsetter han.

Optimera ønsker å redusere antall biler inn til sine anlegg.

- I stedet for å komme til våre logistikkavdelinger for å losse varer, ser vi på muligheter for å levere direkte fra leverandør til for eksempel byggeplasser, sier Dahl.

Innenfor transportsektoren har utviklingen virkelig skutt fart. En rekke aktører satser på biogass og avansert biodrivstoff. I 2015 kom den første elektriske fergen og innen 2022 vil vi trolig ha 70 ferger som går på batteri.

– Dette gir muligheter, og vi er allerede langt på vei med å skifte ut hele bilparken og gjøre den fossilfri. Vi har også tatt i bruk lengre vogntog som kan laste halvannen gang en standard bil for å redusere antall transporter, sier Dahl.

500 trailere til sjø og bane

Samtidig hopper ikke Optimera på alle nyvinninger, men gjør grundige analyser og undersøkelser.

– Vi øker blant annet bruken av båt og jernbane som supplement til biler, spesielt på varetransport nord for Trondheim. Fra 2021 flytter vi rundt 300 semitrailere på toget til Narvik, med utkjøring nordover derfra, og rundt 200 til båt. Det er mer miljøvennlig og gir økt kontroll på varestrømmen, fortsetter han.

– Sist, men ikke minst har vi lagt inn en meget spennende bestilling som jeg må komme tilbake til, avslutter Gard Erik Dahl hemmelighetsfullt.