Oda-lageret i Lier er blitt sertifisert ti BREEAM Excelent. Solcellene på bygget produserer over én million kWh årlig.

Oda-lageret fikk BREEAM Excellent-sertifisering

Nrep Logicenters eiendom i Norge med Oda som leietaker har oppnådd BREEAM Excellent-sertifisering, som en av få logistikkeiendommer i Norge. 

Publisert

I 2022 overtok Nrep Logicenters eiendommen i Lier på nærmere 18.500 m² fra Eneo Eiendom – der Panelbygg har vært entreprenør og Eneo Eiendom fortsatte som utbygger frem til ferdigstillelse av bygget.

Bygget er nå blant de første i landet som er sertifisert med BREEAM Excellent In Use og har energiklasse A. Anlegget er Odas andre distribusjonssenter på Østlandet og er designet for høy omsetning og effektiv levering til kunder i regionen. 

Bygget har stort fokus på energigjenvinning med eget energisenter med CO₂-basert kjølesystem hvor overskuddsvarme gjenvinnes og brukes til å varme opp bygget. Samtidig er taket og store deler av fasaden dekket av solenergianlegg – beregnet for en årlig energiproduksjon på cirka 1.150.000 kWh.

– Vi har fokusert på gjenbruk av byggematerialer. Med våre løsninger for energiproduksjon og energigjenvinning har vi sikret oss BREEAM Excellent-sertifiseringen for bygget, sier Morten Hotvedt, daglig leder i Eneo Eiendom i en pressemelding.

Eiendomssektoren står i dag for 40 prosent av de globale utslippene av klimagasser. Eiendommer på lokasjoner som muliggjør effektive logistikksystemer med redusert transporttid, lavere energiforbruk og produksjon av fornybar energi er derfor viktig for å redusere utslipp.

– Oda har et tydelig fokus på bærekraft. Dette er noe som reflekterer vår ambisjon om å være utslippsfrie i bygging og drift av byggene våre innen 2028. En del av ambisjonen med dette kjøpet var å bruke mest mulig av byggets fasade til å optimalisere energiproduksjonen fra solceller. BREEAM Excellent-sertifiseringen viser at vi er ett skritt nærmere å nå ambisjonen vår, sier Kristian Aarflot-Nyrud, forvaltningssjef i Nrep.

BREEAM Excellent-sertifiseringen gjelder for hele bygget – ikke bare for individuelle produkter eller materialer. Sertifiseringen krever derfor også et godt innemiljø, lysforhold, giftfrie materialer og andre helsefremmende tiltak som gjør bygget trivelig å bo i. 

– Det har vært viktig for oss at vårt lager har en miljøprofil i tråd med de verdiene vi har som selskap. Det er vi glade for å ha funnet, ikke bare har lagerbygget en svært god miljøprofil, noe BREEAM Excellent-sertifiseringen er med på å understreke, men Nreps og Eneos verdier og klimaambisjoner speiler også våre egne, sier Tor Erik Aag, styremedlem og fungerende Norgessjef i Oda.

Powered by Labrador CMS