Hav Lines slakteskip Norwegian Gannet har siden januar 2019 skipet norsk laks  direkte til Hirtshals.
Hav Lines slakteskip Norwegian Gannet har siden januar 2019 skipet norsk laks direkte til Hirtshals.

Norwegian Gannet får ikke forlenget dispensasjon

Nærings- og fiskeridepartementet har avslått Hav Lines søknad om å forlenge dispensasjonen som gjør det mulig for det innovative slakteskipet å frakte usortert fisk til Hirtshals.

Publisert

Norwegian Gannet er skipet som revolusjonerer fisketransporten ut av Norge ved å hente laks direkte i merden, slakte dem om bord og frakte dem rett til Hirtshals for videre distribusjon i Europa.

Les mer om metoden her: Vil sende laksen snarveien

Skipet har imidlertid det siste året drevet på dispensasjon fra krav om å sortere såkalt produksjonsfisk innenlands. Dispensasjonen gjelder til 1. juli. 

Hav Line og Staten skal ifølge planen møtes i Bergen tingrett 15. april etter at rederiet har tatt ut søksmål fordi de fikk avslag på varig dispensasjon fra sorteringskravet i juni fjor. Det er satt av åtte dager til saken. Det er imidlertid usikkert om denne rettssaken kan gå etter planen som følge av koronakrisen, og derfor søkte Hav Line om utvidet dispensasjon for å sikre at de kunne drive også etter 1. juli, dersom rettssaken blir utsatt. 

Den søknaden har Nærings- og fiskeridepartementet nå avslått.

«Hav Line søkte om å forlenge dispensasjonen med ett år. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å gi en slik dispensasjon, og har avslått søknaden», heter det i en pressemelding fra departementet.

- Bruker alle knep

- Hav Line har mottatt melding om at Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har avslått søknaden om forlenget dispensasjon. Utfallet var ikke overraskende i lys av at NFD har brukt ethvert knep for å stoppe Hav Line, forklarer styreleder Carl-Erik Arnesen.

- Det har åpenbart gått prestisje i saken, legger han til.

Les Arnesens innlegg her: Fortsetter kampen mot politisk prestisje

Han forklarer at det var med bakgrunn i korona-krisen og innskrenkningene i domstolenes virksomhet ba Hav Line om forlenget dispensasjon. Med utgangspunkt i en forlenget dispensasjon kunne rettssaken utsettes til et tidspunkt som ville sikre en mest mulig forsvarlig behandling av saken.

- Heller ikke denne gang har NFD vist vilje, eller evne, til å lytte til fornuft. Det ble – selvsagt – avslag, kommenterer Arnesen.

Omstridt forskrift

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres, og feilene rettes, før den fraktes ut fra Norge. Regelen finnes for å beskytte ryktet til norsk laks i utlandet, men den er omstridt og flere kilder Moderne Transport har snakket med i Mattilsynet mener den er utdatert og at det ikke er grunnlag for å si at eksport av produksjonsfisk har noen negativ innvirkning på omdømmet til norsk sjømat.

Siden den midlertidige dispensasjonen ble gitt i mai 2019 har Hav Line sortert fisk i Danmark, men måttet sende all produksjonsfisk sendes til Norge. Hav Line har også vært pålagt å rapportere til Mattilsynet om hvor mye fisk som sorteres ut, og selskapet skal tilrettelegge for tilsyn.