Harald Solberg , administrerende direktør i Rederiforbundet.

- Forsterker koronakrisen i maritim næring

- Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått å svekke rammevilkårene for norske sjøfolk vesentlig. Forslaget fremmes i en situasjon hvor næringen allerede er hardt rammet av koronakrisen, melder Norges Rederiforbund.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rederiforbundet forventer rekord i antall skip i opplag ved utgangen av 2020. Her er forbundets reaksjon på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021:

- Det er ikke til å forstå at regjeringens politikk for en næring i krise, er å svekke vilkårene for norske sjøfolk. Vi har gjennom mange år opplevd bred politisk støtte til de maritime rammevilkårene. Det er derfor svært beklagelig at regjeringen nå foreslår en politikk, som svekker den norske maritime klyngen midt i en alvorlig krise, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Nettolønnsordningen

Regjeringen foreslår å fjerne nettolønnsordningen for sjøfolk i den internasjonale flåten. Denne ordningen ble innført mens Frp var med i regjeringen og har kun virket siden 2017. Flere rederier har brukt ordningene for nettopp å styrke satsingen i Norge, og på norske sjøfolk. Det er derfor svært uheldig at regjeringen nå velger å skape usikkerhet om disse rammevilkårene, påpeker Rederiforbundet.

Videre foreslår regjeringen å kutte i alle ordningene for sysselsetting av norske sjøfolk. Disse ordningene har siden 2013, med Fremskrittspartiet i regjering, blitt lovfestet, utvidet og forsterket. Det har vært en historisk stabilitet i disse ordningene som har gitt tillit til den maritime politikken.

-Regjeringen skaper en uheldig usikkerhet for næringen i en svært krevende tid. Næringen må sette sin lit til at Fremskrittspartiet rydder opp gjennom budsjettforhandlingene i Stortinget, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Innfører nye prinsipper i skattepolitikken

Regjeringen foreslår å innføre en kildeskatt på 15 prosent på leiebetalinger for blant annet skip og rigger. Forslaget er i praksis en omsetningsskatt, som vil ramme svært urimelig, da det ikke tar hensyn til fartøy- og riggeiers investerings- og driftskostnader, som kan være betydelige, skriver Rederiforbundet.

For fysiske driftsmidler vil det være store forskjeller mellom brutto- og nettoinntekt, og marginene er derfor langt unna et nivå som kan forsvare en skattlegging av omsetningen. Dette gjelder særlig i dagens krevende markedssituasjon, som følge av oljeprisfall, aktivitetsnedgang og Covid-19.

En kildeskatt vil bryte med grunnleggende skatteprinsipper og medføre et økt kostnadsnivå på norsk sokkel. Den vil også kunne få konsekvenser for tilgangen på rigger til norsk sokkel, og dermed ramme både pågående og planlagte prosjekter, avslutter Norges Rederiforbund.

Powered by Labrador CMS