Arbeiderpartiet har snudd i Nord-Norgebane-spørsmålet og viser til at en utbygging vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikk-kostnader for gods.
Arbeiderpartiet har snudd i Nord-Norgebane-spørsmålet og viser til at en utbygging vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikk-kostnader for gods.

Ap for Nord-Norgebanen

Arbeiderpartiet som stemte mot Nord-Norgebanen i mai har likevel innsett at Norge trenger jernbane i nord.

Publisert

– Én ting er arbeidet for å få ned utslippene. Jernbanen vil redusere trykket på veiene i nord. En annen ting er at jernbanen vil få ringvirkninger for næringslivet. Særlig gjelder det med tanke på sjømatnæringen og godstransport.

Det mener Arbeiderpartiets nordområdeutvalg som er svært tydelig på behovet for en forlengelse av Nordlandsbanen fra Bodø.

Samlet løsning

– Vi har kommet frem til en samlet løsning, med representanter fra hele landsdelen. Vi mener at Nord-Norgebanen må realiseres, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) til NRK.

Han leder Arbeiderpartiets nordområdeutvalg som tirsdag skal de legge frem en rapport om de viktigste sakene for utvikling i nord.

– Det er selvsagt svært utfordrende å realisere Nord-Norgebanen med mange hensyn å ta, sier Henriksen som likevel tror prosjektet kan bli realisert, dersom regjeringen bestemmer seg for å satse.

Viktig for nordområdene

Utvalget mener også at Nord-Norgebanen vil bli viktig for å styrke Norges posisjon i nordområdene.

– Vi vet at etter hvert som isen trekker seg tilbake, vil det blir mer transport mellom Europa og Aisa i nord. Med Nord-Norgebanen kan Norge få en posisjon til å ta mer av den transporten, med å transportere den på en klimavennlig måte, sier Henriksen.

Nord-Norgebanens betydning

– Nord-Norgebanen må realiseres. Særlig med tanke på sjømatnæringen og godstransport, sier leder i Arbeiderpartiets nordområdeutvalg, Martin Henriksen.
– Nord-Norgebanen må realiseres. Særlig med tanke på sjømatnæringen og godstransport, sier leder i Arbeiderpartiets nordområdeutvalg, Martin Henriksen.

En Nord-Norgebane vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikk-kostnader for gods og overført persontrafikk fra privatbil. Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker.

En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner. (Kilde: Jernbanedirektoratet)