NLF med egen veileder i smittevern

- Vi anbefaler transportbedriftene å innføre standardiserte rutiner. Dette er sunne hygienerutiner som vil føre til et lavere generelt sykefravær, sier NLFs bedriftsrådgiver, Jone Klingsheim.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny veileder i smittevern skal gi innsikt i og råd om hvordan transporttjenester kan gjennomføres på en smidig måte, samtidig som smittevernet ivaretas på en forsvarlig måte.

- Transport er en samfunnskritisk tjeneste, og er en avgjørende funksjon for å holde samfunnet i gang. Mange har nok ikke tenkt over hvilken innsats sjåførene har lagt ned de siste fem månedene, og hva det har krevd av dem. Godstransporten må bare fungere, til tross for ulik smittespredning i landet og forskjellige pandemi-faser, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Et transportselskap er selv ansvarlig for at driften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen skal sikre en forsvarlig drift, som både tar hensyn til smittevern og plasserer ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Viktigst med gode rutiner

- Det viktigste er å lage og gjennomføre gode rutiner. Smittevern-veilederen må brukes i praksis. Se på faremomentene, og bruk dem for å redusere risiko, forklarer NLFs bedriftsrådgiver, Jone Klingsheim.

Veilederen i smittevern for transportnæringen som NLF har utarbeidet, tar utgangspunkt i anbefalinger og råd om covid-19 fra norske myndigheter.

- Risiko for smitte vil alltid være til stede, og det kan oppstå smittetilfeller selv ved godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen, sier Klingsheim.

Arbeidsgiver må vurdere farer og problemer som kan oppstå som følge av smitte. Basert på risikovurderingen, skal arbeidsgiver utarbeide egen plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

- Vil føre til lavere sykefravær

- Vi har laget en smittevernplan med alle vurderingene som må gjøres. Det som står under normal drift, er strengere enn før pandemien traff oss. Vi anbefaler transportbedriftene å innføre standardiserte rutiner. Dette er sunne hygienerutiner, som vil føre til et lavere, generelt sykefravær, forklarer bedriftsrådgiveren.

Dagens smittesituasjon er under «moderate tiltak», hvor fokus er på hele bildet, og renhold og rutiner er avgjørende for å unngå smittespredning. Påfølgende, og siste, nivå, er «omfattende tiltak».

- Vi må være pragmatiske, og lage rutiner som er gjennomførbare for den ansatte. Samtidig som vi skal forhindre smittespredning, må sjåføren likevel være på steder eller foreta seg saker i løpet av sin arbeidsdag som medfører smittefare. Da er det viktig å vite hvilken risiko som er knyttet til den aktiviteten han eller hun holder på med, forteller Klingsheim.

Dialog og godt samarbeid avgjørende

Alle yrkessjåfører som krysser landegrenser, er fritatt for karantene når de er på jobb. På fritiden derimot, er de i karantene.

- Selv med fritaket, er det ekstra viktig at vi tar situasjonen på alvor. Derfor har vi laget transittrutiner. Følges de, reduseres smittefaren til et minimum, forklarer han.

Veilederen inneholder også en sjåførsjekkliste, som viser hvilke rutiner sjåføren må forholde seg til, og hva som kunde, mottaker eller avsender av gods må følge.

- Vi klarer ikke dette alene. Dialog og godt samarbeid mellom alle de vi jobber sammen med, er avgjørende. Kunden må være med på laget, og rutinene etableres i fellesskap, oppfordrer han.

Powered by Labrador CMS