NIMAs styreleder Svein-Egil Hoberg har hatt tøffe utfordringer de to siste årene.
NIMAs styreleder Svein-Egil Hoberg har hatt tøffe utfordringer de to siste årene.

Nima Utdanning konkurs

Etter svikt i omsetningen de siste to årene er NIMA Utdanning AS konkurs.

Publisert

Det er gjort flere forsøk med betydelige tiltak for å redusere kostnadene, men styret har måttet melde pass hvor selskapet ikke har klart å opprettholde en forsvarlig drift. Generalforsamlingen i NIMA Utdanning AS har på dette grunnlaget besluttet å avvikle selskapet.

NIMA Forbund som representerer Norges ledende fagmiljø innen innkjøp og supply chain, fortsetter imidlertid virksomheten.

I over 100 år har NIMA vært en sterk pådriver for å fremme innkjøp som fag og profesjon. Gjennom faglige nettverksmøter og kursvirksomhet har NIMA vært et naturlig møtested for både medlemmer og kunnskapstørste innkjøpere.

Supply Chain- og innkjøpsfaget har utviklet seg til en profesjon og et strategisk verktøy for ledelsen i alle moderne organisasjoner.

Nima er i dag et landsdekkende nettverk bestående av over 2000 medlemmer som jobber med innkjøp, offentlige anskaffelser, forsyning og logistikk, i de fleste bransjer innen både privat- og offentlig sektor.

Opprustning

Det er bare vel et halvår siden Torill Bergseth ble ansatt som fagansvarlig, logistikk i NIMA for å ruste opp logistikkvirksomheten i organisasjonen. Bergseth har blant annet mangeårig erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver i NHO, de siste ti årene som kompetanseleder i NHO Logistikk og Transport.

NIMAs styreleder Svein-Egil Hoberg uttalte følgende:

- Bergseth kommer inn i organisasjonen på et spennende tidspunkt hvor vi blant annet er i gang med revitalisering av våre kurstilbud. Vi er glade for å ha henne ombord, og ser frem til en spennende reise for NIMA inn i 2017.