Fra venstre: Bjørn Jonassen, forhandlingsleder Fellesforbundet og Are Kjensli, forhandlingsleder for NHO Logistikk og Transport
Fra venstre: Bjørn Jonassen, forhandlingsleder Fellesforbundet og Are Kjensli, forhandlingsleder for NHO Logistikk og Transport

Spedisjon og havn i havn

Det er enighet i tarifforhandlingene for spedisjon og havn. Schenkeroppgjøret går til mekling.

Publisert

NHO Logistikk og Transport (NHO LT) og Fellesforbundet kom nylig til enighet i forhandlinger om revisjon av Speditøroverenskomsten samt Havne- og terminaloverenskomsten.

Videre ble NHO LT og Yrkestrafikkforbundet enige i forhandlinger om revisjon av Speditøroverenskomsten hvor YTF er part.

På lik linje med frontfaget gis det et generelt tillegg på kr. 0,50 pr. time for de to overenskomstene. Tariffavtalens bestemmelse om garantilønn, med heving av minstelønnssatsene fra 1. februar, slo i år kraftig ut, og innebærer at det ikke var rom for ytterligere tillegg innenfor den økonomiske rammen, uttaler NHO LT.

Schenkeroppgjøret til mekling

NHO LT og Fellesforbundet kom ikke til enighet i forhandlinger om revisjon av Schenkeroverenskomsten. Fellesforbundet valgte å bryte forhandlingene på kvelden 1. september, og Fellesforbundet har varslet Riksmekleren om bruddet.

Tidspunkt for mekling er ennå ikke avklart, men etter Arbeidstvistlovens regler kan meklingen tidligst avsluttes om 16 dager.

Forhandlinger for gods- og lastebil

Forhandlingene mellom NHO Logistikk og Transport/Norsk Lastebileierforbund på den ene side og Norsk Transportarbeiderforbund/Yrkestrafikkforbundet på den andre side gjennomføres 8. og 9. september.

Ytterligere informasjon finner du på NHO LTs hjemmesider: www.nholt.no.