Pakkevolumene økte i 2023 for Posten Bring.

Passerte 100 millioner pakker for første gang

Posten Bring har rekordomsetning og tross høye renter og uro i markedet økte pakker fra netthandel med 8,4 prosent i 2023. 

Publisert

Posten Brings omsetning i 2023 endte på 24.394 millioner kroner, en økning på 965 millioner kroner sammenlignet med 2022. Justert driftsresultat for fjoråret ble 716 millioner kroner, en økning på 310 millioner kroner mot 2022, opplyser selskapet i en pressemelding.

– 2023 har vært preget av markedsuro, høy inflasjon og økte renter, noe som har dempet forbruket. Likevel har vi lyktes med god vekst, spesielt innen pakker fra netthandel, og kan vise til økte inntekter og bedre resultat enn året før, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten Bring.

Omsetningen til segment logistikk ble 19.407 millioner kroner i 2023, en økning på 517 millioner kroner sammenlignet med 2022. Justert driftsresultat for segment logistikk ble 689 millioner kroner i 2023, en reduksjon på 51 millioner kroner i forhold til 2022.

En rekke tiltak og kostnadstilpasninger er gjennomført for å holde kostnadsutviklingen nede. Pakker fra netthandelen økte med 8,4 prosent i 2023 og for første gang i konsernets historie ble det i 2023 håndtert over 100 millioner pakker på et år.

Er det noen som sender brev fortsatt?

Postsegmentet økte omsetningen i 2023 med 437 millioner kroner, sammenlignet med 2022. Justert driftsresultat for segment Post ble 294 millioner kroner i 2023, en økning på 326 millioner kroner sammenlignet med 2022.

Den positive resultatutviklingen var blant annet drevet av lønnsomme importvolumer og valutaeffekter innen adressert post, økt volum for Norgespakken og en økt produktivitet som har medført lavere kostnader i nettverket.

For brevpost ble leveringskvaliteten i fjerde kvartal på 89,4 prosent, som er godt over konsesjonskravet på 85 prosent innen 3 dager. Volumet av adressert post falt med 12,6 prosent i 2023 målt mot året før. Brevvolumene har falt med over 80 prosent siden tusenårsskiftet.

Utvalg skal se på post-fremtiden

I januar 2024 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skal se på fremtidens posttjenester og om Posten skal få nye oppgaver for å dekke andre samfunnsbehov enn postdistribusjon alene. Utvalget skal levere sin innstilling i løpet av ett år.

I 2023 nådde konsernet en viktig milepæl i miljøarbeidet: 50 prosent av konsernets kjøretøy benyttet fornybare energikilder, Ved utgangen av 2023 hadde konsernet 2 972 kjøretøy som benyttet fossilfrie energikilder. Over halvparten av landets innbyggere får nå post og pakker levert med elkjøretøy.

Sykefraværet for 2023 endte på 6,7 prosent, en forbedring på 0,2 prosentpoeng mot fjoråret. Skadefrekvensen gikk ned og endte på 6,4 som er lavere enn på samme tid i fjor.

Powered by Labrador CMS