Gjør fornybart drivstoff tilgjengelig for alle

ASKER (MTlogistikk.no): Eco-1 vil i løpet av tre år bygge 100 mobile stasjoner for den fornybare dieselen 2G Polar i Norge. Onsdag morgen åpnet den første stasjonen i Asker.

Publisert Sist oppdatert

Alle motorene fra de markedsledende lastebilprodusentene Scania og Volvo kan fylle HVO (Hydrogenert Vegetabilsk Olje) og også 2G Polar rett på tanken uten å gjøre noen modifikasjoner. Drivstoffet til Eco-1 er et BTL-drivstoff (biomass to liquid) og oppfyller EN15940-standarden. Det er utvunnet fra biomasse.

Forskjellen fra HVO og tradisjonell biodiesel ligger i at BTL er en syntetisk diesel som «alle» dieselmotorer kan bruke. HVO på sin side inneholder også slakteavfall, og krever en godkjenning fra motorprodusentene.

Interessen for alternative drivstoff har vært økende lenge. Utfordringen har vært egenskapene, samt å få tak i de mer miljøvennlige drivstoffet.

Les også: Posten kutter fossilt drivstoff i 900 lastebiler

Nå starter Eco-1 utrullingen av sine stasjoner. Deres mål er 100 stasjoner de neste tre årene. Hvor de vil legge stasjonene, som i tillegg til drivstoff skal ha AdBlue, er det etterspørselen fra kundene som vil styre. Eco-1 har som målsetning å ha 6000 tunge kjøretøy som kunder innen neste sommer.

Avgiftsreduksjon

Det som har gjort 2G Polar fra Eco-1 konkurransedyktig er endringen i avgifter som kom 1.oktober. Da ble avgiften satt ned med 1,68 kr pr liter.

- Vi skal holde en jevn pris som er konkurransedyktig med fossil diesel. For proffkundene vil vi ha en prismodell som legger til grunn en gjennomsnittspris siste uke eller måned, avhengig av størrelse og volum, sier daglig leder i ECO-1 Geir Ingeborgrud.

Den første stasjonen ble satt opp utenfor selskapets lokaler på Filipstad i Oslo, før den ble flyttet til Holmen i Asker. I Oslo-området vil Eco-1 i nær fremtid etablere seg både i nærheten av Alnabru og Sjursøya i tillegg til på Filipstad.

Er landsdekkende

Allerede i dag har Eco-1 landsdekkende distribusjon. I 2008, da første generasjon biodrivstoff kom, satte Eco-1 ut 50 tankanlegg. Eksakt hvor de skal bygge ut sine egne stasjoner vil ikke Ingeborgrud forskuttere, men at det er langs veiene og rutene godset går er åpenbart.

- Vi skal levere markedets reneste drivstoff. De erfaringene vi har med fra første generasjon biodrivstoff gjør at vi har hatt et stort fokus på fukt og partikler i tankene til kundene også, sier Geir Ingeborgrud.

Han trekker frem særlig det at drivstoffet er fornybart som den viktigste egenskapen. Dernest at det har et høyt cetantall. Det gir et jevnere kraftnivå ut for drivstoffet. Også sotdannelsen i motoren skal være redusert med 60 prosent, ifølge Eco-1.

Starter lettere

Samtidig gjør drivstoffet at motorene starter lettere, særlig i ekstrem kulde. 2G Polar inneholder ikke aromater, og er heller ikke giftig eller avgir lukt. Faktisk kan det drikkes uten at det er gjør noe.

Stasjonene Eco-1 skal bygge vil være i to forskjellige konsepter. Ett for person- og varebil kunder, den andre vil være rettet om tyngre kjøretøy som trenger mer plass.  Utfordringen er å finne områder som er store nok og egnet til dette. Eco-1 vil også levere til kunder med egne tankanlegg.

300 kjøretøy har blitt testet med drivstoffet de siste sju årene. Både Volvo, Scania og Mercedes-Benz har vært parter i disse testene.

Ifølge miljøorganisasjonen Zero kan klimautslippskravene som Oslo har forpliktet seg til innfris. Hvis halvparten av dieselbilparken i byen går over til HVO eller 2G Polar er målet nådd.