Daimler letter på sløret

Når man ser på bildene av en maskert Sprinter-front, er det enkelt å trekke konklusjonen at her er det noe nytt på gang. Det er imidlertid etter alle solemerker snakk om en facelift, og ikke en nylansering.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke kjent når faceliften lanseres, men mye tyder på at det vil skje noe i nær fremtid. Dagens Sprinter skal etter all sannsynlighet leve minst frem til 2016. Da opphører avtalen med Volkswagen Crafter, og hva som skjer etter dette er foreløpig uvisst. Daimler ønsker å forlenge, men ifølge varebilsjef Volker Mornhinweg i Daimler har partene fortsatt ikke underskrevet ny kontrakt.

Dette fikk Moderne Transport opplyst da vi besøkte testområdet til Bosh i Boxberg i Tyskland, for å se på ulike sikkerhetssystemer for Mercedes-Benz varebiler.

Fem nye sikkerhets-systemer

På testområdet fikk MT en innføring i flere sikkerhets-systemer, samt prøvekjøring av biler med de fleste systemene. Systemene som ble presentert var sidevindassistent, kollisjonsvarsler med bremseassistanse, blindsone varsling, filskiftevarsel og fjernlysassistanse.

Sidevindassistanse

Av løsningene vi fikk prøve, var <B>sidevind-systemet<B> mest imponerende. Når systemet kjenner at vinden tar tak i karosseriet, vil bilens bremser bidra til at kjøretøyet automatisk retter seg opp. Under kjøring på banen med ca. 50 km/t sidevind, og uten av sidevindassistenten var tilkoblet, ble bilen nærmest kastet nesten over i motgående kjørefelt. Med systemet aktivert, ble bilen bare sideforskjøvet ca. 50 cm. Motstyring fra føreren ble ikke utført i noen av situasjonene.

Systemet aktiveres ved 80 km/t, og er en integrert del av ESP-programmet i Sprinter. Når den oppdaterte softwaren introduseres, ønsket ikke Daimlers representanter å gå ut med. Vi antar at det vil skje samtidig med faceliften.

Kollisjonsvarsling

Systemet med kollisjonsvarsling er ikke ment å skulle forhindre småkollisjoner, men å beskytte mot å kjøre inn i noen bakfra i høy hastighet. Føreren varsles når man er for nær bilen foran og intensiverer alarmen etterhvert som risikoen tiltar.

Systemet er basert på en radar montert i støtfangeren. Avstanden og forskjellen i hastighet til foranliggende kjøretøy blir kontinuerlig målt. Dersom systemet mener det ikke er nok avstand til å utføre en kontrollert nedbremsing, vil føreren advares i form av lys i instrumentklusteret. Dersom faren øker vil varslingen bli mer intens, samtidig som en lydalarm også vil starte. Systemet vil ikke aktivere nedbremsingen før føreren berører bremsepedalen. Dette for å ikke komme i konflikt med unnamanøvreringsituasjoner.

Er det fare for kollisjon når føreren trår på bremsepedalen, vil en oppgradert bremseassistanse hjelpe føreren med å kalkulere hvor mye bremsekraft som skal til for å unngå kollisjon. Dette systemet aktiveres først når hastigheten er over 30 km/t, og virker både ved stillestående trafikk og på biler som er i bevegelse.

Blindsone og filholder

Blindsonevarslingen er også radarbasert og varsler føreren via et lys i speilet dersom et annet kjøretøy befinner seg på siden av bilen.

Filholdersystemet aktiveres ved 60 km/t og baserer seg blant annet på et kamera som sitter bak frontruten og registrerer filen fremover. Føreren varsles med alarm dersom bilen er i ferd med å forlate filen uten at blinklyset er aktivert. Dersom filskiftet skjer med markant rattutslag, vil ikke varsling oppstå.

Det siste systemet som ble presentert hadde vi ikke mulighet til å teste, da dette er ment for kjøring i mørket. Dette er et system for automatisk betjening av fjernlyset, og aktiveres i hastigheter over 60 km/t.