Enighet for lastebilsjåførene

Lønnsforhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Fellesforbundet på arbeidstakersiden og NHO og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har resultert i enighet.

Publisert Sist oppdatert

Etter to intense dager med forhandlinger, har partene kommet til en avtale som sikrer et økonomisk løft for godssjåførene, skriver Yrkestrafikkforbundet (YTF) i en melding.

Andre detaljer fra oppgjøret

  • Pålagt ADR og YSK-kurs utenfor arbeidstid skal betales som overtid.
  • Spesifisert at sjåfører som har fullt reisedøgn skal ha full diett. Satsen er i dag 400 kr. I tillegg har en krav på delvis diett allerede etter 6 reisetimer.
  • Matpengesats er økt til 107 kr.
  • Arbeidsgiver skal nå dekke utgifter i forbindelse med legeerklæring til fornyelse av førerkort.
  • Tillitsvalgte skal få innsyn i bedriftens lønnsopplysninger. Dette gjør tillitsvalgte bedre i stand til å føre lokale forhandlinger.
  • Dersom arbeidsgiver lager egne lønnssystemer, er det nå tatt inn klare krav om hva de skal inneholde.
  • Utvalg som skal se på mulige tariffbestemmelser for varebilsjåfører.
  • Ved tap av eller skade på briller i arbeidstid dekker arbeidsgiver egenandelen på forsikringen.

YTFs forhandlingsleder, Marius Træland, er fornøyd med resultatet. 

– Vi er veldig glade for å ha oppnådd en avtale som gir godssjåførene våre en lønn som speiler deres krevende arbeid og slit. Å øke minstelønnssatsen med til sammen 15 kroner gir mest til de som har minst, sier Træland.

Ramme på 5,2 prosent

Partene er enig om at dette gir en forventet ramme på 5,2 prosent. Det gis et generelt tillegg til alle på kroner 7,- med virkning fra 1. april 2024. Det gis et godstillegg til alle på kroner 3,50 med virkning fra 1. juni 2024.

Med virkning fra 1. april 2024 økes minstelønnssatsen med ytterlige kroner 4,50,-. Ny minstelønnssats er kroner 218,50 per time. Fra 1. juni 2024 er ny minstelønnssats, inkludert godstillegget, kroner 222,-. Det gis et fagbrevtillegg på kroner 2,- fra 1. april 2024.

Mer forutsigbarhet

Avtalen inneholder også bestemmelser for å sikre godssjåførene en mer forutsigbar arbeidsdag. 

– Godssjåførene har ofte lange og uforutsigbare dager. Denne avtalen sørger for at sjåførene får mer forutsigbarhet til arbeidstid og hva som dekkes av arbeidsgiver, sier Træland.

Avtalen skal på uravstemning i forbundene med frist 26. juni kl. 12.00.

Powered by Labrador CMS