Har logistikknøkkelen. Fra venstre Øistein Solberg i Softlogs, Trond Iversen i Opti Log og Jon-Arild Ludvigsen i Softlogs.

Trond Iversen bygger nytt rådgivningsselskap

- Etter en vurdering av ulike spennende jobbtilbud det siste året slo gründerånden igjennom igjen, innrømmer Trond Iversen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Skomaker bli ved din lest er det noe som heter. Og etter over 30 år med transport og logistikk i blodet og den gode opplevelsen av å bistå kundene med å finne gode og kostnadseffektive logistikkløsninger ble valget tatt.

Opti Log AS etableres

- Ambisjonen er å bygge et nytt nøytralt rådgivningsselskap for Norden sammen med ulike samarbeidspartnere slik at vi til enhver tid kan bistå kunder med spisskompetanse på ulike områder innen hele logistikk-kjeden, forteller Iversen.

Logistikk-gründeren har allerede strategisk samarbeidsavtale med Softlog på plass for å sikre kundene automatiserte løsninger for fraktfakturakontroll, og som er et stort savn hos mange kunder.

- Det skjer jo enormt mye innen Supply Chain for tiden og det gjør det ikke enkelt for kunder som har dagene mer enn fylt opp med gjøremål innen sin bedrift, og samtidig klare å følge med på hva som kan være den smarteste transport- eller lagerløsningen for deres behov, sier Iversen og fortsetter:

- Dette har jo medført en betydelig eskalering av outsourcing av logistikktjenestene hos mange bedrifter og dette treffer nå Norge for fullt.

Gode resultater

Ifølge Iversen setter stadig flere bedrifter ut tjenester som ikke er kjernekompetanse for å sikre optimale løsninger med minst mulig ressursbruk internt, noe som gir overraskende gode resultater.

Han viser til forsikringsbransjen hvor de første forsikringsmeglerne kom for litt over 20 år siden.

– I dag benytter nærmere 80% av dagens bedrifter seg av forsikringsmeglere i stedet for å kjøpe ulike forsikringer selv. Det er en kompleks vurdering å til enhver tid vite hva som er de beste forsikringsløsningene for en bedrift, det samme gjelder innen transport- og logistikkfeltet, forteller Iversen.

- Økende netthandel og butikkdøden som kommer snikende krever ulike løsninger for de forskjellige deler av verdikjeden for å være konkurransedyktig. De nye kundene er krevende og lite lojale. Nettverk, ulike samarbeidsformer i verdikjeden, ny teknologi og nye måter å jobbe på vil forme den nye fremtiden, ifølge Iversen.

Tilfører merverdi

Han mener at Opti Log vil utgjøre en forskjell i dette markedet og tilføre merverdi for alle parter.

- Dette skjer gjennom å jobbe smartere og tettere i samarbeidet mellom kundene og logistikkaktørene. Det er ofte enkle grep som gir store gevinster og god kapasitetsutnyttelse, noe alle tjener på. Til og med miljøet vinner på dette i det lange løp, sier Iversen og fortsetter:

- Og uten å snakke for mye om miljø, så tror jeg faktisk alle er enige om at dette er viktig. Det er bare det at ingen er villige til å betale en krone ekstra for en miljøvennlig løsning. Men hvis den koster det samme som en løsning som belaster miljøet så kjøper alle den miljøvennlige. Og her har vi alle og ikke minst myndigheter og transportbransjen en jobb å gjøre. Norge har vist verden veien ved å tilrettelegge for en elektrifisering av bilparken ved hjelp av insentiver og gulrotprinsippet. Nå kommer også elektriske vare- og lastebiler og autonome kjøretøyer som kan kommunisere med hverandre på veiene. Jeg håper myndighetene fortsetter å tilrettelegge med gulrotprinsippet slik at transportkjøperne kan velge miljøvennlige gode løsninger uten at det koster mer, sier logistikkgründeren og avslutter med følgende:

- Med big data, blochchain, AI, IoT og alle de andre mulighetene til samarbeid som ligger foran oss sier jeg velkommen til vår nye verden, den blir spennende.

Powered by Labrador CMS