NLP-boss gjennom 14 år, Ragnar Strand, takker for seg fra årsskiftet. Foto: Per Dagfinn Wolden

Sjefs-skifte i NLP fra nyttår

Ved årsskiftet sier en av norsk transport- og logistikkbransjes viktigste rolle-figurer takk for seg og går over i pensjonistenes rekker.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra 1. januar 2021 overtar Rune Myrmel som ny adm. direktør etter Ragnar Strand (70) som har ledet Norsk Lastbærer Pool (NLP) i 14 år.

Alt for verdikjeden

Strand var den første ansatte i NLP og har ledet selskapet fra det ble etablert i begynnelsen av 2006.

Ragnar Strand var den første ansatte i NLP og har ledet selskapet fra det ble etablert i begynnelsen av 2006.

Han har i en årrekke stått på barrikadene for verdikjeden i den norske dagligvarebransjen, for innovasjon, kostnadseffektivitet og utvikling av lastbærere, og med logistikk som kjernen i virksomheten.

Varens vei fra produsent til butikk er lang og omfatter mange aktører. Strand innså tidlig at transporten trengte standardiserte lastbærere under kontroll av et unikt IT-system, utviklet av NLP.

NLP inn i Storstuen

I oktober 2013 flyttet selskapet inn i sin 20.000 m2 store driftsstasjon på Fugleåsen i Ski.

Ifølge Strand er dette verdens mest moderne driftsstasjon og mellomlager for dagligvarebransjens returbare lastbærere.

NLP inngikk avtale med eier og byggherre, Bulk Eiendom AS, om 20 års leie.

Logistikkpris

På Transport & Logistikk på Gardermoen i 2018 ble Strand på vegne av NLP tildelt Schenkers Logistikkpris.

Ifølge jurybegrunnelsen har vinneren gjennomført en betydelig effektivisering av distribusjon og returlogistikk, ved bruk av plastpaller, og gjennom det redusert utslipp.

Fiske-grep i Trøndelag

I 2019 åpnet NLP ny terminal for trøndelags-regionen for blant annet å tilfredsstille trøndersk fiskeindustris behov for ny driftsstasjon og mellomlager.

Dette var ifølge Strand en bevisst handling for å møte den rivende utviklingen innen midt-norsk fiskeindustri.

NLP tilbyr sjømatnæringen et fullverdig og miljøvennlig alternativ ved å erstatte EPS-kasser med plastkasser, noe som bidrar til en kraftig reduksjon i CO2-utslipp.

Det er store miljøgevinster knyttet til en overgang fra isoporkasser til plastkasser i sjømatnæringen.

Ny sjef fra nyttår

Rune Myrmel overtar som ny adm. direktør i NLP fra årsskiftet.

Fra nyttår overtar Rune Myrmel sjefsstolen i NLP etter Ragnar Strand.

- Jeg må rådføre meg med mine kolleger om hva som ligger foran oss av utfordringer, svarer den nye NLP-sjefen på vårt spørsmål om hva som blir de største utfordringene for NLP i det nye året.

Myrmel har foruten utdanning fra både University of Manchester - Manchester Business School og siviløkonomutdanning fra Norges Handelshøyskole (NHH), bred erfaring innen ledelse og forretningsutvikling i selskap som Orkla, Landkreditt Forvaltning AS, Lilleborg, Danora AS, og sist som daglig leder i materialselskapet Norsk Metallgjenvinning AS.

Han har også deltatt i NLPs styre i perioden 2006 – 2016, hvorav to år som styreleder.

Tidligere i år overtok Stian Kjellemyr Eilertsen, Supply Chain Director i Mills DA, som styreleder i NLP, etter Benno Graser som nå er nestleder.

Stian Kjellemyr Eilertsen, Supply Chain Director i Mills DA, er ny styreleder i NLP.

Norsk Lastbærer Pool (NLP)

NLP står bak et unikt og miljøvennlig retursystem for lastbærere i dagligvarebransjen. Det overordnede målet med systemet er å effektivisere og forenkle logistikkaspektet for aktørene i bransjen, på en måte som reduserer skadelige utslipp og ivaretar miljøet.

NLP ønsker å være det foretrukne valget når grossister og leverandører trenger lastbærere for å få fraktet varer fra ett sted til et annet.

NLP ble stiftet på bakgrunn av et ønske om å standardisere lastbæreren i dagligvarebransjen. Dette innebar å fremstille standardiserte plastkasser og -paller. På eiersiden står bransjeorganisasjonene DLF og DMF, som hver eier 50% av selskapet.

Holder pandemi-hjulene i gang

De siste månedene har vært utfordrende for de fleste, også for NLP. Hverdagen ble brått snudd på hodet, og de fleste fikk et nytt perspektiv på hvilke prosesser som er viktige for å holde hjulene i gang.

NLP holder hjulene i gang.

Norsk matindustri og dagligvarebransjen ble raskt anerkjent som viktig og samfunnskritisk, for at alle skulle få dekket sine behov til tross for myndighetenes krav om å holde seg hjemme så mye som mulig.

Med fokus på smittevern og gode løsninger har NLP opprettholdt driften og bidratt til at dagligvarer kunne leveres som normalt i en nasjonal unntakstilstand.

Mye av det vi ser i dagligvarebutikken er levert på gjenbruks plastpaller og -kasser fra NLP, og det har det også vært nå under korona-tiden.

Med reiserestriksjoner og en stopp for grensehandelen var nordmenn plutselig nødt til å handle i eget land. Usikkerheten som har rådet førte også til at mange handlet inn mye mer enn normalt. Den økte etterspørselen etter forskjellige varer har også økt etterspørselen etter lastbærere til å frakte varene.

Powered by Labrador CMS