Logistikk Inside er en del av forlagshuset Bjørgu der også titlene Moderne Transport og Anlegg&Transport inngår. Her Logistikk Inside-redaktør Per Dagfinn Wolden (fra venstre), redaktør i Moderne Transport Øyvind Ludt og forlagsredaktør Thomas Witsø-Bjølmer.
Logistikk Inside er en del av forlagshuset Bjørgu der også titlene Moderne Transport og Anlegg&Transport inngår. Her Logistikk Inside-redaktør Per Dagfinn Wolden (fra venstre), redaktør i Moderne Transport Øyvind Ludt og forlagsredaktør Thomas Witsø-Bjølmer.

Kom på innsiden av logistikken

Det nye nettstedet «Logistikk Inside» gir deg nyhetene og innsikten du ikke finner andre steder.

Publisert

Ingen kjenner bransjen bedre enn Transport Inside. I 30 år har vi tatt pulsen på Logistikk-Norge og vært hoffleverandør av nyheter til speditører, transportører og ikke minst vareeierne.

Forsiden på Logistikk Inside ved lansering.
Forsiden på Logistikk Inside ved lansering.

Nå utvider vi med en tjeneste Logistikk-Norge ikke har sett maken til.

  • Oppdatering hele døgnet.
  • Virksomhetskritiske nyheter.
  • Mer vekt på innsikt og økonomi.

Slik er «Logistikk Inside».

Du kan selvfølgelig prøve tjenesten kostnadsfritt og uforpliktende i 4 uker før du blir abonnent.

Logistikkens rolle

Årsaken bak navneskiftet er åpenbar: I 2021 er transport mer enn bare forflytting av gods fra A til B. Under covid-19 har hele verden fått opp øynene for logistikkens avgjørende rolle i samfunnet.

Redaktør Per Dagfinn Wolden har fulgt logistikkbransjen tett i over 20 år.
Redaktør Per Dagfinn Wolden har fulgt logistikkbransjen tett i over 20 år.

– Behovet for innsikt og hyppige oppdateringer innen logistikk har aldri vært større enn nå, sier redaktør Per Dagfinn Wolden.

Samme DNA

Nettstedet har samme DNA som forgjengeren på papir, der de gjennomgående trådene er nyheter og innsikt.

– Til å hjelpe oss med siste kategori, har redaksjonen engasjert håndplukkede eksperter som kan sin del av bransjen bedre enn de fleste, sier Wolden.

Her er noen av ledestjernene som med jevne mellomrom vil bidra med innsikt til Logistikk Insides abonnenter.

Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU. Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner. Sverre Myrli, transportpolitiske talsmann for Ap på Stortinget. Geir A. Mo, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport. Lars Karlsson, tollspesialist. Camilla Raastad, advokat i NHOLT.

Klikk her for å få umiddelbar tilgang.