Litra er blant Norges største transportselskap med virksomhet i hele Norden. Ved utgangen av 2022 hadde selskapet nærmere 600 ansatte og over 300 biler og 300 hengere, og en omsetning på rundt 1,25 milliarder kroner.

Litra kjøper Leiv Sand Transport AS

Litra AS kjøper 51 prosent av aksjene i Leiv Sand Transport AS.

Publisert Sist oppdatert

Leiv Sand Transport (LST) og Litra er to selskap som hver for seg har en stor kontaktflate og et godt renomme i markedet. Selskapene har et mangeårig samarbeid med hverandre og sammenfallende kultur og egenskaper.

Nå overtar Litra AS altså aksjemajoriteten i Leiv Sand Transport AS.

Selskapene, som på enkelte områder driver parallelt i samme marked, blant annet innen thermo, ser i første rekke store muligheter til å komplettere hverandre i hele verdikjeden gjennom alt fra markedstilgang og betjening av kunder, til innkjøp og ledelse.

Oppkjøpet gir begge en større tyngde og bredde, og muliggjør ytterligere vekst.

Leiv Sand Transport har de siste årene opplevd sterk vekst i aktiviteten og ser behovet for å etablere en base for ytterligere vekst, og knytte til seg en samarbeidspartner for å utvikle selskapet og organisasjonen videre. Selskapet ønsker å styrke seg ytterligere på områder som innkjøp, ledelsessystemer og organisasjon. Dette er områder Litra vil styrke LST, opplyser selskapene i en felles pressemelding.

Litra har over tid sett behovet for å øke sin tilgjengelighet til og tilstedeværelse i Nord-Norge for å styrke den aktiviteten selskapet allerede har i nord. Der vil samhandling med LST styrke Litra-konsernet ytterligere.

Kjøpet er betinget av godkjennelse i konkurransetilsynet.

Powered by Labrador CMS