Nor-log ønsker å satse på biogass, og planlegger å utvide antallet gasskjøretøy kraftig, til tross for at myndighetene gir uklare signaler om hvilken teknologi som bør satses på.

Lei av myndighetenes vingling – etablerer egne fyllestasjoner

Nor-log Gruppen synes myndighetene legger for dårlig til rette for et grønt skifte, og er med på etableringen av fyllestasjoner for biogass.

Publisert

– Skal vi omstille og gjennomføre det grønne skiftet. Det er helt nødvendig med biogass som energikilde. Når myndighetene og klimaministeren går ut sånn som han gjør, er det et eksempel på uklare signaler fra myndighetene, som gjør det veldig vanskelig for transportbransjen.

Det sier konsernsjef i Nor-log Gruppen, Lars Arne Brøttem til MT.

Brøttem viser til klimaminister Espen Barth-Eides uttalelser om at han tror biogass er bra for klimaet, men at det i fremtiden trolig vil bli brukt andre steder enn i tungtransport på vei. Det svarte hans først på et spørsmål i Stortinget fra Ola Elvestuen (V), sitert i biogassbransjen.no, og han har senere gjentatt det overfor NRK

FRUSTRERT: Lars Arne Brøttem i Nor-log etterlyser forutsigbare rammebetingelser for transportører som vil kutte utslipp.

Hadde Enova-støtte

Utbygging av biogass-stasjoner har frem til nylig fått Enova-støtte og det samme har innkjøp av biogasskjøretøy. Begge ordningene er nå avsluttet. Brøttem i Nor-log mener det er vanskelig for transportselskaper å vite hva slags teknologi man skal satse på, når signalene fra myndighetene skifter hele tiden.

– Det er vanskelig å vite hvilken retning man skal gå. Tidshorisonten er gjerne lengre enn ett eller to år, vi må tenke seks-sju år frem i tid, sier han.

Han er uenig med Barth-Eide, og mener at biogass må være med om målene skal nås, fordi elektriske kjøretøy foreløpig ikke har den rekkevidden og ladeinfrastrukturen som trengs for å bidra til utslippskutt i langtransporten.

– Med det bildet vi ser i dag, er biogass helt nødvendig om vi skal nå klimamålene som er satt innen 2030, enten vi heter Nor-log eller AS Norge, sier han.

- Med tanke på målet knyttet til lastebiler kan det nå se ut som at det finnes andre løsninger enn biogass som er billigere og som heller ikke bidrar til lokal luftforurensning, sier klimaminister Espen Barth Eide til biogassbransjen.no, uten at han forteller hvilke løsninger han faktisk tenker på.

Samtlige nye biler kunne vært klimanøytrale

Hvert år skifter Nor-log Gruppen ute rundt 100 lastebiler. Om fylle- og ladeinfrastruktur vært godt nok utbygget, kunne samtlige nyinvesteringer vært klimanøytrale kjøretøy, opplyser selskapet.

– Kjøretøyteknologien er moden, men tilretteleggingen rundt, er foreløpig for dårlig.

De offentlige rammebetingelsene og utbygging av infrastruktur for klimanøytralt drivstoff er ikke engang tilstrekkelige til å få realisert myndighetens egne mål om 55 prosent kutt i co₂-utslipp i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Per 2022 er reduksjonen kun fire prosent, opplyser Nor-log.

Kart over fyllestasjoner for biogass støttet av Enova i den siste tildelingsrunden.

Per i dag har Nor-log kun ni biogasskjøretøyer blant sine 400–500 biler, men planen er at andelen skal skyte i været.

Nor-log har derfor valgt å ta grep selv, og etablerer nå et eget selskap sammen med ST1 Norge og Knaphus Energi for å bygge egne biogass-stasjoner.

Etablerer sju stasjoner i 2024

Første oppgave for det nye selskapet er å utvikle sju nye fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass. Fyllestasjonene skal stå klar i løpet av 2024, og vil bli etablert i Bergen, Seljord, Åndalsnes, Rudshøgda, Koppang, Vestby og Bærum.

– Sammen med andre etableringer vil det da være mulig med klimanøytral langtransport med store trailere på hovedveinettet i Sør-Norge og deler av Nord-Norge, opplyser Nor-log.

Selskapet mener de nå legger en plan for å oppnå sine klimamål, ikke på grunn av statens klimapolitikk, men på tross av den. Nor-log hadde en ambisjon å bli klimanøytral for all transport i 2027.

– Vi når nok ikke målet i 2027. Det må utsettes litt, men innen 2030 er vi i mål, sier konsernsjef Lars Arne Brøttem.

Nor-logs vurdering av energimiksen for transport går ut på at gods distribuert til sluttleddet, altså butikker og kjøpesentre, vil gå med elektriske kjøretøy i fremtiden. Slik kjøring er oftest på kortere strekninger og mange stopp i bynære strøk. Over lange strekninger mellom regioner og landsdeler og med totalvekt på 50 tonn er ikke elektriske kjøretøyer modne. Og selv om de skulle bli det vurderer Nor-log biogass som en god utnyttelse av biomateriale fra norske kilder som husdyrgjødsel, matavfall og fiskeavfall samt fra GROT som er greiner, røtter og tretopper. Dette er en sirkulær miljøkjede som fullt utnyttet kan gi nok energi opptil 20.000 av landets 70.000 lastebiler bare ved å utnytte norsk biomateriale.

Litra tilbake til diesel

Litra har satset hardt på biogass, men ser seg nå nødt til å bremse investeringene i gasskjøretøy.

Litra Gass er et selskap som har satset kraftig på biogass de siste årene, og hadde ambisjoner om å ha 100 tankbiler med biogass på veien i år. Men nå har selskapet bremset satsingen, på grunn av signalene fra myndighetene, og igjen blir det dieselbiler som står på bestillingslisten.

– Det er ikke oss det står på, og ikke kjøretøyleverandørene, men rett og slett utbygging av infrastruktur som ikke har gått slik som man kunne håpe på, sier administrerende direktør i Litra Gass, Steinar Karlsen til NRK.

Markedsdirektør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Kjell Olafsrud, forstår frustrasjonen.

– Espen Barth Eide har gått ut og sagt at det finnes billigere og bedre løsninger for å nå nullutslipp fra tungtransporten. Det er et spørsmål som henger i lufta og som vi selvsagt venter og ønsker et svar på. Da må han i alle fall komme og peke på hva som er billigere og bedre enn biogass, sier han til NRK.

 

Powered by Labrador CMS