En anerkjent bransjemann takker for seg. Fra nyttår går Olav G. Hermansen over i pensjonistenes rekker.

Anerkjent bransjemann forlater scenen

Olav G. Hermansen takker for seg i NLF og går over i pensjonistenes rekker fra nyttår.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

121Han kan se tilbake på seks år som seniorrådgiver i Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for landtransport av gods.

Hermansen ble ansatt i NLFs næringspolitiske avdeling i august 2014. Da kom han fra NorStella, en organisasjon som arbeider med prosedyreforenkling og e-Business i næringslivet.

En unik bredde

Han har ellers bred erfaring fra både organisasjonsliv og transport- og logistikkbransjen. Foruten å ha vært styremedlem i Logistikkforeningen i flere år, har Hermansen jobbet i Kuehne+Nagel som Senior Key Account Consulting and Management og som seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Han har også jobbet med internasjonale handelsregler siden 1991 i Norges Eksportråd, og har i tillegg bidratt med utforming av det internasjonale regelverket, Incoterms.

Hermansen er utdannet Cand. Polit., bedriftsøkonom og har mastergrad i logistikk.

Anerkjent

Hans brede kunnskap og kompetanse innen internasjonal transport er etterspurt, og Hermansen er derfor mye brukt som rådgiver på internasjonal handel, eller på riktig bruk av leveringsbetingelser.

Han står også bak en rekke guider for internasjonal handel, som handelsdokumenter, betalingssikring og håndtering av handelsbetingelser, samt redaktør for Eksporthåndboken 1996-2006 og boken om norsk flyfrakt.

Foruten å ha vært Norge rundt på besøk hos hundretalls bedrifter for å formidle sin kunnskap om norsk og internasjonal transport, har Hermansen vært med-passasjer på diverse lastebil- og båttransporter til og fra EU-land. Han har også besøkt en rekke transportterminaler.

I tidligere jobber og som seniorrådgiver i NLF har Olav Hermansens påvirkningsarbeid overfor myndigheter hatt stor betydning for norsk transport- og logistikknæring.

– Hva blir det til nå da, «grand old man»?

– De første to ukene på nyåret blir det mest avvikling i NLF, men kommer nok ikke til å gi meg helt i yrkeslivet. I tillegg til at jeg har etablert et enkeltmannsfirma blir det en del foredragsvirksomhet og artikkelskriving i tiden som kommer, forteller Olav G. Hermansen.

En god erstatter

Nå overtar Målfrid Irene Krane Hermansens oppgaver i NLFs Arbeidsgiver-avdeling, og som i oktober ble ansatt som fagsjef for juss og arbeidsgiverspørsmål i NLF.

Krane har også en omfattende faglig bakgrunn fra nasjonale og internasjonale spørsmål, noe som gjør at hun har svært mye å bidra med i den videre utviklingen av NLF.

Målfrid Irene Krane overtar Olav G. Hermansens oppgaver i NLFs Arbeidsgiver-avdeling. I oktober ble hun ansatt som fagsjef for juss og arbeidsgiverspørsmål i NLF.

Ifølge adm. direktør Geir A. Mo er hun med sin arbeidskapasitet og dyktighet godt egnet til å ivareta NLFs medlemsbedrifter.

Krane kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) der hun har arbeidet med individuell og kollektiv arbeidsrett.

Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Aix-Marseille, der hun hadde spesialfag i internasjonal kontraktsrett. Hun har også eksamen i EØS-rett og hatt spesialfag i både EU- og arbeidsrett.

I tillegg til 14 år i departementet, har hun bakgrunn som advokat fra Advokatfirmaet Sinding AS.

Foruten å overta Olav Hermansens oppgaver i NLFs Arbeidsgiver-avdeling skal Krane arbeide med generelle juridiske spørsmål knyttet til NLFs virke, men bruke mest tid på kollektiv arbeidsrett og forhandlinger med fagforeningene.

Powered by Labrador CMS