Vi traff en innsatsvillig og pågående Laila Rognli på Røroskonferansen. Hun vil fremover og tok styringen i OTTS på strak arm.Foto: Per Dagfinn Wolden
Vi traff en innsatsvillig og pågående Laila Rognli på Røroskonferansen. Hun vil fremover og tok styringen i OTTS på strak arm.Foto: Per Dagfinn Wolden

Tok styringen på strak arm

Laila Rognli tok styringen og har sammen med en solid stab klart å holde hjulene i gang i OTTS.

Publisert

Rognli som egentlig er økonomisjef roser et sammensveiset og fremoverlent team som har måttet brette opp ermene og fått transportselskapet på rett vei igjen.

I en svært vrien situasjon de siste årene med minusresultater og uten daglig leder i et halvt år har de klart brasene, selv om de har måttet klare seg på egen hånd. I 2016 klarte de å snu resultatet fra minus til pluss, gjennom fokus på kostnadsstyring, markedsarbeid og ikke minst god innsats av medarbeiderne.   

– Denne positive utviklingen ser ut til å vedvare også i 2017, forteller Rognli.

Enerådende

OTTS megler transporttjenester innen asfalt og anlegg, langtransport, distribusjon og kran, hvor asfaltsegmentet representerer ca. 40% av virksomheten.

– Her er vi enerådende i Midt-Norge. I høysesong, på høsten, har vi opptil 130 biler i skysseltrafikk på anleggskjøring. Vår styrke er likevel at vi har flere ben å stå på og fremstår som en sterk merkevare i Midt-Norge. Vi har godt fornøyde kunder, understreker Rognli.

Midt i smørøyet

Orkanger Terminalen og OTTS Transport ligger midt i smørøyet og har inntatt en sentral posisjon innen midt-norsk transportvirksomhet.

Orkanger havn fikk et stort og viktig tilskudd gjennom Orkanger Terminalen, den største godsterminalen i Sør-Trøndelag utenom Trondheim.

OTTS Transport godsterminal har en strategisk plassering. Logistikknutepunktet Orkanger ligger 35 kilometer sørvest for Trondheim og er et viktig bidrag til samordning av godsstrømmene i distriktet. Med sin beliggenhet nær Orkanger Havn, som operativt er en del av Trondheim Havn, mener Laila Rognli at Orkanger Terminalen vil kunne avlaste mye av tungtrafikken som går gjennom Trondheim sentrum, og som representerer et betydelig miljøproblem.

En pulsåre

OTTS AS driver transportmekling, transport og terminaltjenester. Firmaet ble etablert i september 2011, som et felles driftsselskap mellom Orkdal Transport AS og Transportsentralen AL i Trondheim. Hovekontoret ligger på Kvenildmyra på Tiller i Trondheim, men distribusjonssenteret på Grønøra Industriområde i Orkdal, Orkanger Terminalen, er en viktig pulsåre. Selskapet har 21 ansatt i administrasjonen og ca. 60 aksjonærbileiere tar del i transportkorpset som totalt disponerer ca. 470 biler.