Tine-logistikk i verdensklasse skapes gjennom samhandling, sier (f.v.) distribusjonssjef Geir Engan, meierisjef Øyvind Hatletveit, sjef lagerdrift Tove Grendstad og transportsjef Jan Kolbjørn Håkonsen. Foto: Per Dagfinn Wolden.
Tine-logistikk i verdensklasse skapes gjennom samhandling, sier (f.v.) distribusjonssjef Geir Engan, meierisjef Øyvind Hatletveit, sjef lagerdrift Tove Grendstad og transportsjef Jan Kolbjørn Håkonsen. Foto: Per Dagfinn Wolden.

De har det på Tunga: Et logistikkmiljø i verdensklasse

I Trondheim investeres det for å bygge et logistikkmiljø i verdensklasse, gjennom planlegging av vareflyt i hele verdikjeden.

Publisert

Tine-konsernet har en av Europas mest komplekse verdikjeder som strekker seg fra innhenting av råmelk til levering til sluttkunden, med store krav til ferskhet. Dette krever mye av Tines logistikkorganisasjon.

Endringsprosjektet Phønix ble etablert i 2015 og var starten på reisen for å bli i verdensklassen på logistikk.

Vi spør driftssjef Tove Grendstad om hvilke grep som er tatt for å håndtere transport og lagring av 75 mill. liter melk, fløte, Biola og Go’morgen-yoghurt fra Tunga hvert år.

- Vår visjon om logistikk i verdensklasse baseres på følgende: tett på medarbeider, lønnsom vekst, optimalt nettverk og struktur, full kontroll på vareflyt, stjernedrift og perfekt leveranse til kunde, forteller driftssjefen og fortsetter:

- Dermed når vi våre strategiske mål med fem prosent årlig effektivisering og 98,5 prosent leveringsgrad. God bemanningsplanlegging, ledere som er tett på, fokus på beste praksis, høy gjennomføringskraft er de viktigste elementene for å oppnå mål og visjon på lager.

Tines lager på Tunga omfatter stor reol-kapasitet, trucker, automasjon og lagerstyring, ferdigvarelager for egenproduserte meieriprodukter som Tunga som er landsdekkende på Go’morgen og Biola. Denne operasjonen er fullautomatisert og inkluderer også AGV-truck som setter paller på oppstilling for transport.

Viktigst er mennesket

- Vår viktigste ressurs er våre ansatte. Vårt fokus er derfor å skape motivasjon ved å legge til rette for trivsel. Ansatte har en krevende og tøff jobb. Blant annet jobber de på kjølelager som er mellom 0 til 4 grader, i tillegg til å ha en fysisk krevende jobb. Fornøyde ansatte er en viktig nøkkel for å lykkes, forteller Grendstad som også fremhever orden/renhold, HMS og riktig bemanning som viktige grunnstener i driften.

Miljøbevisst

Når det gjelder distribusjonen forteller distribusjonssjef Geir Engan følgende:

– Varene leveres i hovedsak på rullecontainer, spesialdesignet for Tine, og litt på pall. Vi har en bilpark som fornyes kontinuerlig med mål om minimum Euroklasse 6 for alle biler fra 2020. Tunga har i dag 80 prosent av bilparken med Euro 6 motor, forteller Grendstad som understreker at miljøtanken er å bruke 100 prosent fossilfritt drivstoff på transportområdene innen 2025.

Sterk i alle ledd

Og når det gjelder produksjon forteller meierisjef Øyvind Hatletveit følgende:

- Meieriet dekker de klassiske produksjonsaktivitetene som containertilførsel og varemottak, melke-prosess, tapperi for kartong og produksjon av yoghurt i flaske og beger. I tillegg vedlikehold, kvalitet og laboratoriet. En verdikjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Utstrakt samhandling og høy fokus på grensesnitt mellom funksjoner som produksjon, lager, distribusjon og salg er avgjørende for å lykkes med å bli blant de beste, sier Hatletveit som understreker at de ulike funksjoner må dyrke forbedring.

Ny Logistikkorganisasjon

Tine Logistikk Tanktransport etableres med ny organisasjon fra 1.mars. Tunga blir hovedkontoret til konsernets tanktransport.

Avdelingen skal sørge for høy utnyttelse av bilmateriell som gir effektiv innhenting og overføring av melk og meieriprodukter.

- Vi skal utvikle nye systemer for prognoser som skal deles med sjåfører og transportører. Dette gir oss grunnlag for å være i forkant av endringer i melkevolum pr. rute og gjøre tilpasninger hurtigere enn vi klarer i dag, forteller transportsjef Jan Kolbjørn Håkonsen og fortsetter:

- Tankbilsjåførene gjør allerede nå en fantastisk jobb med å hente inn melk under alle værforhold, men også der skal vi bli enda bedre. Der våre sjåfører tidligere fylte ut papirskjema skal vi innføre digitale systemer som sørger for god to-veis kommunikasjon mellom transportkontor og våre tankbilsjåfører. Også her skal Tine levere i verdensklasse med tett og god samhandling med i verdikjeden mellom inntransport, planlegging, produksjon, lagerdrift og distribusjon.

Bil og bane

Tines mellomtransport omfatter i hovedsak transport mellom interne anlegg og lagersteder men omhandler også leveringer på eksterne grossistlagre. Tine søker å benytte tog der dette er mulig og benytter både Sørlandsbanen, Bergensbanen, Nordlandsbanen og Dovrebanen til denne transporten. I 2017 ble det også gjort en større omlegging hvor alt gods som går fra sør til nord nå går på bane der infrastrukturen tillater det.

Den samlede mengden gods som Tine har lagt over på bane sparer miljøet for utslipp i størrelsesorden 1600 tonn Co2 i året.

(Les mer om Tine Tunga i siste utgave av Moderne Transport)