Ståle Gjerde (Nor-log-Group) ogKjell Didriksen (Nor-Log-Thermo) med de første av de nye kjøletrailerne fra Kone.
Ståle Gjerde (Nor-log-Group) ogKjell Didriksen (Nor-Log-Thermo) med de første av de nye kjøletrailerne fra Kone.

55 nye kjøletrailere

Nor-log Thermo har satt i drift de første av i alt 55 nye kjøletrailere fra Krone.

Publisert

De 55 trailerne er Cool Liners og er spesielt utrustet for norske forhold, blant annet med løsning for oppsamling av avrenning fra fisketransporter. Innen utgangen av juni skal alle 55 trailerne være levert, via den norske importøren Vogn-Service.

Vi gleder os stil å få den nye forsendelsen med Krone Cool Liners av høy kvalitet, og vi har store forventninger til fiseavrenningssystemet – som er det beste på markedet, sier Ståle Gjerde, fleet manager i Nor-log Group.

50 av de 55 trailerne er også tilpasset togtransport. De er også utstyrt med stativ for plassering av to paller i høyden, slik at totalkapasiteten blir 66 paller