Oddvar Bakke (t.v.) og Paul Ingvar Dekkerhus, henholdsvis styreleder og havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) inviterer til åpning av Kråkøya kysthavn. Foto: Per Dagfinn Wolden.
Oddvar Bakke (t.v.) og Paul Ingvar Dekkerhus, henholdsvis styreleder og havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) inviterer til åpning av Kråkøya kysthavn. Foto: Per Dagfinn Wolden.

Åpner en kystens milepel

29. mai åpner fiskeriminister Per Sandberg (Frp) Kråkøya kysthavn. Et viktig ledd for økt sjømateksport av fersk og frossen fisk på kjøl fra Midt-Norge til Kontinentet.

Publisert

For vel et år siden lyste Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) ut anbudskonkurransen om bygging av en 80 meter dypvannskai med 12 meters dybde og ro-ro-rampe beregnet for sjøfrakt av fersk sjømat fra Ytre Namdal til Europa.

40-millionersprosjektet legger til rette for sjøveis eksport av trøndersk laks fra den nye kysthavna på Kråkøya, like nord for Rørvik.

Entreprenørselskapet A. Våge fra Volda har stått for utbyggingen.

Nitidig arbeid

NTHR og Kysthavnalliansen har i flere år jobbet med å få på plass en slik sjøtransportrute Mellom Trøndelag til Europa. Ruta kan alene fjerne 50 prosent av «laksetrailerne» fra trønderske veier første driftsår. Dette tilsvarer om lag 13.000 vogntog.

– Åpningen av Kråkøya kysthavn er en merkedag for både NTHR, Kysthavnalliansen og – på sikt – regionens viktigste vekstnæring, sjømatnæringa, sier styreleder Oddvar Bakke i NTHR.

Det interkommunale havneselskapet NTHR har finansiert 60 prosent av utbyggingskostnadene selv. Kystverket har bidratt med 40 prosent av finansieringen, gjennom et tilskudd gitt over statsbudsjettet.

– Det har vært en lang prosess og mye arbeid å komme hit. Nå ser vi endelig de fysiske resultatene, og kan starte planlegging og praktisk tilrettelegging for den framtidige aktiviteten på Kråkøya, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Følger opp Hitra kysthavn

Kristiansund Nordmøre Havn, som åpnet Hitra kysthavn for noen år siden, har jobbet for å få etablert en ny kystrute for sjøtransport for Kysthavnalliansen som Hitra kysthavn er en del av.

Dekkerhus, som også representerer alliansen har jobbet tett på dette samarbeidet for å få mere gods over fra vei til sjø.

Refser politikerne

Riksrevisjonen slo nylig fast at målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane, ikke er fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak fra myndighetene.

Dette overrasker imidlertid ikke Dekkerhus som understreker at konklusjonen til Riksrevisjonen ikke kommer som noen bombe.

- Om man ser på Statsbudsjettet for 2018 settes det av 35,9 milliarder til vei og 23,1 milliarder til jernbane. Summene til godsoverføring til sjø er så små at de er vanskelige å få øye på, sier han til Kyst.no.

I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen 75,2 millioner kroner til tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø.

– Man snakker om sjøtransport med fine ord, men det skjer ikke mye med den, legger han til.

Rørvik Havn fikk imidlertid penger til kaianlegg. Med et tilskudd fra Kystverket på 16,4 millioner kan Kråkøya kysthavn åpnes i mai.

Dekkerhus forteller at den tidligere gode dialogen med Samferdselsdepartementet er svekket.

– Men nå er det positivt at vi har kontakt med Nærings- og Fiskeridepartementet og at fiskeriministeren synes å ha stor interesse for prosjektene vi har her. Vi har mye virksomhet relatert til både fiskeri og havbruksnæringen i regionen, sier Dekkerhus.

Midtnorsk kinderegg

Midtnorsk sjømat på kjøl illustreres ofte med et midtnorsk kinderegg.

Kinderegg-effekt 1:

Sikrer midtnorsk sjømatnæring eksportkapasitet til sitt største marked. Av ca. 400.000 tonn årlig eksporteres 60% til Europa. Kysthavnene er strategisk plassert i Trøndelags viktigste produksjonsområder for sjømat.

Kinderegg-effekt 2:

Sjømateksport på kjøl redder liv. 13.000 laksetrailere forsvinner fra veiene om 50%-60% av dagens volumer flyttes til sjø.

I perioden 2005-2015 ble det registrert 290 ulykker, 390 skadde og drepte på Lakseveien sør. I samme periode ble det registrert 30 drepte, 73 alvorlig skadd og 479 lettere skadd på Lakseveien nord, en ca. 125 km strekning fra slakterier i Ytre Namdal til E6.

Kinderegg-effekt 3:

Nye muligheter med godsvolumer inn til Midt-Norge sjøverts, større intermodalitet i midtnorsk logistikk og økt fleksibilitet.