Med ny, nasjonal transportplan under oppseiling, har kunnskapsmiljøer, transportnæring og politikere satt seg sammen for å løse fremtidens godsutfordringer. Illustrasjonsfoto: SINTEF
Med ny, nasjonal transportplan under oppseiling, har kunnskapsmiljøer, transportnæring og politikere satt seg sammen for å løse fremtidens godsutfordringer. Illustrasjonsfoto: SINTEF

Ny godsstrategi for nye kriser

Kunnskapsmiljøer, transportnæring og politikere samhandler om å ruste godsnæringen for nye fremtidige korona-kriser og lignende utfordringer.

Publisert

Hvordan takler transportsystemene kriser? Spør man seg i Trøndelag.

SINTEF, NTNU og Trøndelag fylkeskommune går sammen om å dokumentere effekten av koronakrisen på transportnæringen, og for å være forberedt på lignende situasjoner i fremtiden.

Ifølge samarbeidspartnerne bidrar kunnskap til bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer og investeringer.

Trøndelag fylkeskommune har også i sin godsstrategi påpekt behovet for økt kunnskap og kompetanse innen godstransport, og har derfor tatt initiativ til å etablere prosjektet "Kunnskapspakke for godstransport" i samarbeid med SINTEF og NTNU.

– Målet er å utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag om godstransport, som legger til rette for næringsutvikling og samtidig dekker myndighetenes, vareeieres og befolkningens behov, sier leder for SINTEFs mobilitetssatsing, Beate Kvamstad-Lervold. 

Beate Kvamstad-Lervold
Beate Kvamstad-Lervold

Case-studie er tingen

I disse dager gjennomføres en case-studie, på oppdrag fra fylkeskommunen, hvor hovedmålet er å dokumentere effekten av krisen på transportnæringen – slik at man sikrer kunnskap som kan anvendes ved en lignende situasjon i fremtiden.

Det er også et mål å kunne identifisere tiltak som kan være til hjelp i den pågående situasjonen, for eksempel teknologi, data- og informasjonsdeling.

Bjørn-Arve Raanes
Bjørn-Arve Raanes

– Trøndelag fylkeskommune ønsker å følge utviklingen i transportnæringen gjennom denne krisen, og sørge for å etablere kunnskap som kan benyttes neste gang det oppstår en krise globalt, nasjonalt, regionalt eller lokalt, sier seniorrådgiver Bjørn-Arve Raanes.

Lite kunnskap i dag

Bærekraftig transport i krise- og beredskapssituasjoner er et tema som har blitt særdeles aktuelt med den pågående Covid-19-pandemien. Dette er en situasjon som Norge ikke har opplevd i fredstid, og vi har i dag lite kunnskap om hvilken konsekvens dette har for transportnæringen, som er ansett som en samfunnskritisk tjeneste.

Spørsmålene som vil stilles i case-studiet er blant annet:

Hvordan endres handlemønsteret vårt, og hvordan påvirker det behovet for transport av varer lokalt og regionalt?

Hvordan utvikler næringens evne til å få frem varer seg, og hvordan utvikler vareframføring seg imellom de ulike transportmidlene?

Hvordan påvirkes import og eksport av varer, og norsk transportnæring som driver med eksport og import?