Med ny, nasjonal transportplan under oppseiling, har kunnskapsmiljøer, transportnæring og politikere satt seg sammen for å løse fremtidens godsutfordringer. Illustrasjonsfoto: SINTEF

Ny godsstrategi for nye kriser

Kunnskapsmiljøer, transportnæring og politikere samhandler om å ruste godsnæringen for nye fremtidige korona-kriser og lignende utfordringer.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvordan takler transportsystemene kriser? Spør man seg i Trøndelag.

SINTEF, NTNU og Trøndelag fylkeskommune går sammen om å dokumentere effekten av koronakrisen på transportnæringen, og for å være forberedt på lignende situasjoner i fremtiden.

Ifølge samarbeidspartnerne bidrar kunnskap til bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer og investeringer.

Trøndelag fylkeskommune har også i sin godsstrategi påpekt behovet for økt kunnskap og kompetanse innen godstransport, og har derfor tatt initiativ til å etablere prosjektet "Kunnskapspakke for godstransport" i samarbeid med SINTEF og NTNU.

– Målet er å utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag om godstransport, som legger til rette for næringsutvikling og samtidig dekker myndighetenes, vareeieres og befolkningens behov, sier leder for SINTEFs mobilitetssatsing, Beate Kvamstad-Lervold. 

Beate Kvamstad-Lervold

Case-studie er tingen

I disse dager gjennomføres en case-studie, på oppdrag fra fylkeskommunen, hvor hovedmålet er å dokumentere effekten av krisen på transportnæringen – slik at man sikrer kunnskap som kan anvendes ved en lignende situasjon i fremtiden.

Det er også et mål å kunne identifisere tiltak som kan være til hjelp i den pågående situasjonen, for eksempel teknologi, data- og informasjonsdeling.

Bjørn-Arve Raanes

– Trøndelag fylkeskommune ønsker å følge utviklingen i transportnæringen gjennom denne krisen, og sørge for å etablere kunnskap som kan benyttes neste gang det oppstår en krise globalt, nasjonalt, regionalt eller lokalt, sier seniorrådgiver Bjørn-Arve Raanes.

Lite kunnskap i dag

Bærekraftig transport i krise- og beredskapssituasjoner er et tema som har blitt særdeles aktuelt med den pågående Covid-19-pandemien. Dette er en situasjon som Norge ikke har opplevd i fredstid, og vi har i dag lite kunnskap om hvilken konsekvens dette har for transportnæringen, som er ansett som en samfunnskritisk tjeneste.

Spørsmålene som vil stilles i case-studiet er blant annet:

Hvordan endres handlemønsteret vårt, og hvordan påvirker det behovet for transport av varer lokalt og regionalt?

Hvordan utvikler næringens evne til å få frem varer seg, og hvordan utvikler vareframføring seg imellom de ulike transportmidlene?

Hvordan påvirkes import og eksport av varer, og norsk transportnæring som driver med eksport og import?

Powered by Labrador CMS