Veitrafikken står for ca. en femtedel av Norges utslipp av klimagasser, og tyngre kjøretøy for om lag halvparten av disse igjen.

Solid nedgang i utslippene fra veitrafikk

– Dette er gode nyheter. Det viser at målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene nytter, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Publisert

Klimagassutslippene fra veitrafikken gikk ned med 7,8 prosent i 2023. Utslippene gikk fra 8,7 millioner tonn CO₂ i 2022 til 8 millioner tonn i 2023. Det viser foreløpige tall fra SSB.

Klimagassutslippene totalt i Norge er redusert med rundt 4,7 prosent til 46,6 millioner tonn CO₂ i 2023.

– Nedgangen i CO₂-utslipp skyldtes i stor grad veitrafikk, og den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler, sier Ingrid Dahl Hovland.

El-bilene får æren

Utslippene fra veitrafikk går ned fordi flere velger å kjøre elbil. I dag kjører det rundt 760.000 elbiler på norske veier. Av disse er ca. 721.000 personbiler, 34.000 varebiler, hvorav rundt 800 er registrert for tillatt totalvekt opptil 4250 kg og totalt 582 registrerte elektriske lastebiler.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Det er en nedgang for både bensin og dieselbiler, mens kjørelengden for elbiler økte. Antall kjørte kilometer med elektriske personbiler økte fra 7 995 millioner i 2022 til 9 948 millioner km i 2023. Dette er en økning på nesten 20 prosent. Små elektriske godsbiler økte med 28 prosent, fra 206 til 287 millioner km, mens store lastebiler økte med 70 prosent fra 3,4 til 11 millioner km.

– Det betyr at uten elbilene ville utslippene fra veitrafikken vært ganske mye høyere, poengterer Ingrid Dahl Hovland.

Færre kjørte lastebilkilometer

Antall kjørte kilometer for alle typer kjøretøy økte med 0,7 prosent fra 2022 til 2023. Personbiler økte med 1 prosent, mens kjørelengden for små godsbiler sank med 0,7 prosent, og store lastebiler sank med 1,9 prosent.

Statens vegvesen skal redusere klimagassutslipp fra veitransporten med 55 prosent innen 2030.

– Det er behov for kraftige kutt i klimagassutslipp framover for at vi skal klare den nødvendige omstillingen, sier Ingrid Dahl Hovland. Veitrafikken står for ca. en femtedel av Norges utslipp av klimagasser, og tyngre kjøretøy for om lag halvparten av disse igjen.

– Nå jobber vi også målrettet med ladeinfrastruktur for tungtransporten i samarbeid med Enova og Nye Veier. Etablering av ladestasjoner for tunge elkjøretøy vil gi reduserte klimagassutslipp.

Sammen med regjeringens tungbilpakke til ladestasjoner på døgnhvileplasser og hovedrasteplasser, vil det gi trygghet til aktørene om at tilbudet av ladestasjoner blir godt nok til å investere i elektriske lastebiler, sier Hovland.

Powered by Labrador CMS