De som kjøpte MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF eller Scania i perioden 1997-2013, har noen få uker på seg før fristen til å søke om kompensasjon går ut.

Dom åpner opp for å kreve erstatning for lastebilkjøp

Det haster med å bli med i massesøksmålet for norske - og europeiske - lastebilkjøpere 1997-2013. Fristen for å melde krav går ut om få uker.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hausfeld (Cartel des Camions) samt andre saksøkere sikret seg en første seier i et massesøksmål mot lastebilprodusenter i Amsterdam lagmannsrett 12. mai 2021. Domstolen avviste motparters hovedargumenter.

- Avgjørelsen bekreftet den bindende effekten av EU-kommisjonens overbevisning om skyld, kartellets omfang og karakter og sannsynligheten for skade, står det i en pressemelding fra Hausfeld.

Heli Pihelgas, regionsjef i Norge for lastebilkartellaksjonen hos advokatfirmaet Hausfeld & Co LLP, er fornøyd med foreløpig resultat og tror at norske lastebileiere nå er ett skritt nærmere til eventuell kompensasjon på flere hundre millioner kroner.

Europeiske lastebileiere har rett til å kreve erstatning

Seks ledende lastebilprodusenter: MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF og Scania ble straffet av EU-kommisjonen i 2016 og 2017 for ulovlig kartell-samarbeid i perioden 1997-2011. De fikk en enorm bot på 3,81 milliarder euro.

Størrelsen på denne boten - en absolutt rekord i europeisk kamp mot monopolvirksomhet - viser alvoret og omfanget til det langvarige kartellet: i 14 år holdt lastebilprodusenter på å samarbeide i fellesskap for å øke salgspriser i brutto og utsette utgifter grunnet strengere eurostandarder.

I henhold til europeisk lov har selskaper, som er berørt av kartellets ulovlige handlinger, rett til å kreve erstatning for overbetalte kjøretøy.

Det engelske advokatfirmaet Hausfeld & Co LLP tror at kartellet påvirket priser på lastebiler også i 2013, og opplyser at flere undersøkelser støtter denne meningen. Dette kan gi bileiere mulighet til å søke erstatning for hver kjøpt, leid eller leaset lastebil produsert i perioden 1997 og 2013.

Dom av lagmannsretten i Amsterdam 12. mai 2021

Hausfeld (Cartel des Camions)-saken behandles for tiden i Nederland. Av flere grunner har Nederland det mest hensiktsmessige og fleksible jussen for kartellsaker.

En høring i Amsterdam i november 2020. Under denne høringen ble det diskutert virkningen av EU-kommisjonens beslutning og eksistensen av skade som følge av kartellet.

Amsterdam lagmannsrett avsa dom 12. mai 2021. Hoveddiskusjonen i dommen ble holdt over sannsynlighet og omfanget til skaden, forårsaket av kartellvirksomhet. Produsentene påsto for eksempel at de hadde bare utvekslet informasjon og at det ikke fant sted noen reelle prisbestemmelser. De kunne, etter rettens bedømmelse, ikke svare grundig nok på spørsmålene domstolen stilte om hva som var hensikten til utveksling av informasjon om bruttopriser i et slikt tilfelle.

Denne første store avgjørelsen i nederlandsk rettsvesen, vil gi presedens og vil bestemme retningen og tempoet til alle handlinger som kommer etter, inkludert massesøksmålet til norske bileiere.

Hvordan vurderes skadeomfanget?

Økonomer, som analyserer det mulige motsatte pris-scenarioet som kunne ha vært, har en viktig rolle i å finne ut skadens omfang. Hovedfokus i undersøkelsene er å finne svar på spørsmålet - hvor mye skal lastebilene ha kostet hvis det ikke hadde vært hemmelige prisavtaler.

For eksempel: Hvis et selskap kjøpte en lastebil mellom 1997 og 2013 til en pris på 800.000 kroner, og hvis ovennevnte undersøkelser har bekreftet en kunstig prisøkning på 8% - sammenlignet med en situasjon uten kartellet, kunne dette selskapet potensielt kreve 64.000 kroner i kompensasjon.

- Utbetaling av den forhåpentlige kompensasjonen vil helt sikkert ha en positiv og oppmuntrende effekt på transportsektoren, sier Heli Pihelgas, regionsjef i Norge for lastebilkartellaksjonen hos advokatfirmaet Hausfeld &co. LLP, og legger til: - våre norske kunder kan forvente ca. 600 millioner kroner pluss kompensasjonsrenter.

Skadens omfang og sum på erstatning blir diskutert og bestemt under kommende høringer.

- Mulighet til å kreve erstatning utløper i juli 2021

I løpet av de siste årene har titusenvis av transportselskaper over hele Europa meldt seg på søksmålet mot lastebilprodusenter. Likevel ser det ut til at minst halvparten av lastebileiere, hovedsakelig små bedrifter, ikke har gjort noe så langt.

Europeiske jurister er enige om at fristen til å saksøke er i juli 2021, fem år etter EU-kommisjonens beslutning. Andrew Bullion, Hausfeld-medeier og advokat kommenterer:

- Avgjørelsen fra Amsterdam lagmannsrett er et konkret skritt nærmere til kompensasjonen for våre baltiske og nordiske kunder. Dette er en bekreftelse på at vår håndtering av kravene vil gi positive resultater.

Han ønsker, naturlig nok, flere lastebilkjøpere velkommen i massesøksmålet. Til midten av juni er det fortsatt mulig å melde seg på, da søksfristen sannsynligvis vil utløpe i juli.

NB: MTlogistikk.no har ingen kjennskap til hvilken økonomisk risiko man tar ved å bli med i gruppesøksmålet. Organisasjoner som organiserer gruppesøksmål har også en egeninteresse av å få med flere. Konsultér gjerne med Norges Lastebileier-Forbund eller din advokat før du deltar i søksmålet, for å få oversikt over risiko og mulig vinning.

Powered by Labrador CMS