Karmsund Havn som utstillingsvindu.
Karmsund Havn som utstillingsvindu.

Storstilt stevedore-samarbeid

Nå skal sjøtransporten styrkes og utvikles ved hjelp av et nytt felles stevedore-selskap.

Publisert

Selskapene Karmsund Havn IKS, KTM Shipping AS, Sea-Cargo Agencies Stavanger, Johs Lothe AS, TNR spedisjon AS, North Sea Management AS (NCL) og Samskip AS har signert en intensjonsavtale om etablering av felles selskap for Stevedoring, på Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

Partene har som intensjon å etablere et selskap som skal tilby førsteklasses stevedoring-tjenester til konkurransedyktige rater, noe som vil fremme vekst i sjøtransporten til og fra Vestlandet.

Solide aktører

Tjenestene omfatter lossing av fartøy til depot på kai, tjenester knyttet til oppbevaring på kai, tjenester knyttet til overføring fra depot til kjøretøy, og vice versa.

Arne Jakobsen, North Sea Container Line og Ole Sævild, Sea-Cargo, understreker viktigheten av at linjerederier med faste anløp på Husøy er en del av det nye selskapet.

– Det sikrer fokus på konkurransedyktige priser og effektiv håndtering. Det vil også tilføre en kompetanse som sammen med de andre aktørene vil gjøre at dette selskapet har en særdeles bred og god kompetanse innen de ulike operasjonene som utgjør sjøfrakt, sier de i en pressemelding.

Et effektivt utstillingsvindu

Havnedirektør i Karmsund Havn IKS, Tore Gautesen ønsker å bygge et utstillingsvindu for fremtidens havn.

- Alle gode krefter slår seg sammen for å øke effektiviteten i godshavnen på Husøy for dermed å tilby svært konkurransedyktige rater. Det er meget gledelig at alle de store aktørene i havnen står bak denne etableringen, og med det ønsker å jobbe sammen mot et felles mål om å fremme vekst i sjøtransporten til Vestlandet.

Partene tar sikte på å ha selskapet operativt til 1. januar 2018, og vil nå starte prosessen med å ansette en daglig leder.

Storstilt utbygging

Karmsund Havn skal i løpet av 2017 igangsette en storstilt utbygging av godshavnen på Husøy i Karmøy kommune. En investering som beløper seg til rundt 300 millioner kroner. Over 700.000 kubikk masse hentes ut i områder i tilknytning til godshavnen, og brukes til utfylling i sjø. Totalt vil det opparbeides ca. 220 dekar nytt areal.