Gode tømmerkaier er nødvendig for å få hogd skogen langs kysten.

64 millioner til tømmerkaier

Åtte tømmerkaier langs kysten har fått til sammen 64 millioner kroner i tilskudd. Gode tømmerkaier er nødvendig for å få hogd skogen langs kysten.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Gode tømmerkaier med strategisk plassering er avgjørende for å få transportert tømmer fra skogen og ut til foredlingsindustrien, i mange tilfeller er kaiene også det eneste alternativet i disse områdene, sier seniorrådgiver Torleif Terum i Landbruksdirektoratet.

Det er snakk om store investeringer i hver kai, men over noen år vil dette spares inn gjennom reduserte transportkostnader.

Kaier som har fått tilskudd i 2018  
Lierstranda, ved Drammen (Buskerud) 5,46 mill. kroner
Eydehavn, Arendal (Aust-Agder)      3,35 mill. kroner
Saudasjøen, Sauda (Rogaland)    1,08 mill. kroner
Kvammen kai i Fjaler (Sogn og Fjordane)     4 mill. kroner
Håjem, Skodje (Møre og Romsdal)    11,5 mill. kroner
Orkanger (Trøndelag)     21 mill. kroner
Marøystrand, Nærøy (Hordaland)   8,6 mill. kroner
Mosjøen (Nordland)     8,5 mill. kroner

I tillegg får Kystskogbruket 600.000 kroner til prosjektet Virkesterminaler ved sjø.

De åtte kaiene som har fått tilskudd nå har vært gjennom en prekvalifisering, totalt ble tretten søkere vurdert. Utbyggingsprosjektene som får tilskudd får en frist for sluttføring på tre år.

- Har bevilget 3/4 milliarder kroner

- Skogen langs kysten representerer store verdier for samfunnet, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

- Fornybare ressurser fra skogen gir grunnlag for næringsutvikling, sysselsetting og nye arbeidsplasser i distriktene. Men vi får ikke hentet ut tømmeret uten veier og kaianlegg. Derfor har regjeringen gjennom mange år arbeidet systematisk med dette, og har nå bevilget til sammen mer enn 3/4 milliarder kroner siden 2014 til bygging av skogsveier og tømmerkaier, sier han.

Plantet for 60 år siden

På 1950- og 60 tallet ble det plantet mye skog langs kysten. Mye av denne skogen kan nå hogges. De siste årene har hogsten i skogreisingsfylkene økt med 1 million kubikkmeter.

Førstehåndsverdien av dette tømmeret er 300 millioner kroner. Når tømmerkaiene er ferdig utbygd langs hele kysten regner en med at hogsten langs kysten kan økes fra ca 2 millioner i dag til 5,4 millioner kubikkmeter.

Siden 2014 er det bevilget 285 millioner kroner til utbygging av tømmerkaier, og 525 millioner  til skogsveier.

Powered by Labrador CMS