- Sjøveien er godsets miljøvei, sier den nye lederen i Shortsea Promotion Centre Norway, Jørn Askvik.
- Sjøveien er godsets miljøvei, sier den nye lederen i Shortsea Promotion Centre Norway, Jørn Askvik.

Ny kaptein på SPC-brua

Jørn Askvik tar over som ny daglig leder i Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N) fra nyttår.

Publisert

Askvik har bred erfaring fra både logistikkbransjen, teknologi og luftart. Han har solid ballast til å lede SPC-N, et kompetansesenter for nærskipsfart i et europeisk nettverk av tilsvarende sentre.

SPC-N skal bidra til å framskaffe og formidle kunnskap som er til nytte for aktører og myndigheter i arbeidet med å overføre mer gods fra vei til sjø.

Kjenner bransjen

- Vi er veldig glade for at Jørn Askvik begynner som ny daglig leder i SPC-N fra 1. januar 2019. Han har bred erfaring, kjenner logistikkbransjen godt og vil styrke arbeidet og målsettingen om mer godsoverføring fra vei til sjø, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

SPC-N er et offentlig-privat samarbeid og mottar tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Samferdselsdepartementet (SD). Senteret mottar også finansiering fra relevante næringslivsorganisasjoner og -aktører.

– Ferdig brøytet og saltet

- Sjøveien er miljøveien. Det vil også være et fremtredende trekk i min fremtidige innsats for SPC-N, forteller Jørn Askvik som understreker at han vil bidra til å aktualisere behovet for mer godsoverføring fra vei til sjø.

- Nå som vinteren er godt i gang kan jeg legge til at sjøveien allerede er ferdig brøytet og saltet. Godsoverføring fra vei bidrar også til å redusere ulykker, køer og veislitasje. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og et godt samarbeide med alle aktørene i bransjen, sier Askvik.

Siden oppstarten har myndighetsoppdraget SPC-N vært organisert som et prosjekt under Maritimt Forum, i tett samarbeid med Norske Havner, KS Bedrift Havn, NHO Transport og logistikk, Kystrederiene, Norges Rederiforbund og NHO Sjøfart.