Tradisjonen tro var rogalendingen Ketil Solvik-Olsen hovedinnleder på Logstikkdagen 2017. Her sammen med konferansekomitèens leder og regiondirektør i FREJA Transport & Logistics, Jan Håvard Hatteland. Foto: Per Dagfinn Wolden
Tradisjonen tro var rogalendingen Ketil Solvik-Olsen hovedinnleder på Logstikkdagen 2017. Her sammen med konferansekomitèens leder og regiondirektør i FREJA Transport & Logistics, Jan Håvard Hatteland. Foto: Per Dagfinn Wolden

Logistikk-fokus på hjemmebane

Nasjonale ambisjoner og transport- og logistikkutfordringer var som vanlig det sentrale tema da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innledet på Logistikkdagen 2017 i Stavanger denne uken.

Publisert

Tradisjonen tro var han hovedinnleder med 230 logistikere tilstede på Scandic Hotel Forus.

Konferansekomitèens leder og regiondirektør i FREJA Transport & Logistics, Jan Håvard Hatteland, ledet nok engang en vellykket logistikkdag med vei-, bane- og sjølogistikk på agendaen.

– Elektronisk infrastruktur og økt regional verdiskapning gjennom bruk av smartteknologi får stadig sterkere fokus. Det bare bekrefter at logistikkdagen er en fremtidsrettet plattform for utveksling av fremtidens transport og logistikk, understreker Hatteland.

Bekymring for E39

Hatteland viser til at det skjer mye innen samferdsel og infrastruktur med dagens statsråd. Prosjektdirektør i Nye Veier AS, Asbjørn Heieraas, ga en status for E39 Kristiansand – Sandnes. I følge Statsråd Ketil Solvik-Olsen skal det i løpet av 10 år være ferdig utbygd ny fire-felts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger.

- Næringslivet i Stavanger-regionen er imidlertid alvorlig bekymret for fremdriften i dette prosjektet, da det stadig åpnes for utredning av nye traséer. Store investeringer står på vent i påvente av valg av trasé for stamveien E39, fremhever Hatteland.

Nye tunnel-prosjekter

Rogaland er i ferd med å bygge verdens dypeste og lengste undersjøiske tunnel fra Stavanger til Ryfylke, hvor prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord fra Statens vegvesen, ga en utfyllende gjennomgang over status og videre fremdrift for denne prosjektet. 

26. oktober ble det gjennomslag i tunnelen og fremdriften går som planlagt. Det er totalt 53 kilometer tunnel knyttet til dette prosjektet som er planlagt ferdigstilt i slutten av 2019.

I tillegg omfatter E39 Rogfast verdens dypeste og lengste undersjøiske tunnel fra sør til nord i Rogaland med forventet byggestart januar 2018.