Vil ha ny storhavn i Kirkenes

Statens vegvesen og Kystverket anbefaler å bygge en flunkende ny havn.

Publisert Sist oppdatert

De to etatene anbefaler etablering av en ny stamnett-terminal på vestsida av Tømmerneset ved Kirkenes. Det kommer fram i Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Høybukta-Kirkenes som Statens vegvesen oversender Samferdselsdepartementet tirsdag.

Tanken er at en ny havn kan bidra til vekst i næringslivet i hele Barentsregionen og styrke Kirkenes som transportknutepunkt.

I KVU-en framheves det at Kirkenes på grunn av sin strategiske beliggenhet og gode maritime forhold er svært god egnet for å utvikle en stamnett-terminal.

- Dette er et viktig prosjekt for næringsutvikling i Nordområdene. Samtidig vil en ny storhavn flytte tungtransporten utenfor sentrum, og dermed legge til rette for utvikling av Kirkenes som by, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Kirkenes er i allerede i dag Norges nest største havn for oljeomlasting, og det er et stort potensial for utskiping av mineraler fra hele Nordkalotten. Dagens havn i Kirkenes har ikke utvidelsesmuligheter, og miljøet i sentrum preges av mye tungtrafikk knyttet til havna.

Statens vegvesen og Kystverket anbefaler at den nye stamnett-terminalen legges på vestsiden av Tømmerneset, fordi utviklingspotensialet her er størst. Høybukta vest rangeres som nummer en framfor Pulkneset.