Svakeste tall siden finanskrisen

Innkjøpssjefsindeksen norsk PMI faller fortsatt drastisk.

Publisert Sist oppdatert

Fra 46,5 i mai, er den nå nede på 44,0 i juni. Lavere indeksverdi er ikke målt siden oktober 2009.

PMI er en indeks for vareflyten i bedriftene. Et tall over 50 viser økt aktivitet eller vekst, mens et tall under 50 kan være uttrykk for en nedgang.

-PMI fortsetter å falle og viser negativ utvikling i alle delindeksene. Innkjøpsledernes vurdering indikerer heller ingen bedring da ordreindeksen har falt kraftig de siste 2-3 månedene, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

Den bredt baserte nedgangen i juni og det faktum at samtlige delindekser nå har verdi under 50.

-PMI generelt for juni viser at innkjøpslederne signaliserer en kraftig nedgang i industrien, og gir samtidig signaler om at det ikke forventes noen forbedringer i den nærmeste tiden, uttaler Hoberg.

Produksjonsindeksen falt fra 48,1 i mai, til 45,7 i juni. Vi må helt tilbake til august 2009 for å se tilsvarende tall.

- Ifølge de ikke-sesongjusterte tallene tyder det kraftige fallet i produksjonen at flere bedrifter går fra uendret til redusert produksjon, sier Hoberg.

Ordreindeksen, som falt fra 45,7 i mai til 43,0 i juni har også nådd et historisk bunnivå siden finanskrisen.

- Mens nedgangen i eksport har flatet noe ut, er det markant nedgang i det innenlandske markedet. Den samme tendensen gjelder også lager av innkjøpte varer, som også viser en betydelig nedgang og null tegn til positiv utvikling fremover, utdyper Hoberg.

Sysselsettingen i industrien som har vært et sørgelig kapittel siden i fjor høst, opplevde i juni et ytterligere fall fra 44,5 i mai, til 41,5 i juni.

- Sysselsettingen fortsetter nedgangen vi har sett den siste tiden, og skyldes nok i stor grad signalene fra olje- og gassrelatert industri, poengterer Hoberg.

Indeksen for lager av innkjøpte varer falt også kraftig, fra 44,3 til 38,3.

- Dette ser ut til å skyldes svekkede utsikter til salg og produksjon fremover, oppsummerer Hoberg.

Norsk PMI, sesongjusterte tall

 

Juni

Mai

April

PMI

44,0

46,5 (46,6)

50,2 (50,5)

Ordreinngang

43,0

45,7 (45,3)

50,4 (51,0)

Produksjon

45,7

48,1 (48,4)

54,4 (54,4)

Sysselsetting

41,5

44,5 (45,0)

47,9 (48,1)

Leverandørers leveringstid

50,6

49,6 (49,2)

50,3 (50,5)

Lager av innkjøpte varer

38,3

44,3 (44,8)

44,0 (44,3)