Nederlag for havne-arbeiderne i Efta

Transportarbeiderforbundets tariffavtaler på havnene er i strid med EØS-avtalen. Men fagforeningen håper at Høyesterett redder dem.

Publisert Sist oppdatert
Havnearbeidere organisert i Transportarbeiderforbundet har i flere år ligget i strid med NHO og mange ulike havner fordi forbundet mener at deres arbeidere har fortrinnsrett på laste- og lossearbeid.

 – Etter tre års kamp, med tap i domstolene og løpende boikott, har Holship og Bedriftsforbundet endelig fått medhold i at Transportarbeiderforbundets tariffavtaler på havnene er i strid med EØS-avtalen, sier advokat Nicolay Skarning i en kommentar til NTB.

- 100 års monopol over

Han representerer Bedriftsforbundet og rederiet Holship. Transportarbeiderforbundet har krevd at Holship må slutte seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere, men Efta støtter nå altså rederiet.

Les meldingen fra Efta-domstolen her 

- Vi kan legge til grunn at Høyesterett vil følge EFTA-domstolens uttalelse i løpet av våren. Dermed er 100 års havnemonopol i Norge over og vi vil få rimeligere og mer effektive havner med flere lossekontorer og flere fagforeninger, sier Scharning han.

Rammeavtalen for losse- og lastearbeidere har gitt havnearbeidere i Transportarbeiderforbundet fortrinnsrett, på bekostning av uorganiserte og organiserte i andre forbund. Holship har tidligere tapt både i tingretten og lagmannsretten når de har kjempet for retten til å bruke egne ansatte til lasting og lossing i Drammen Havn. I fjor sendte Høyesterett saken til vurdering i Efta-domstolen, som nå altså har dømt i favør av Holship.

- Ikke avgjort

Transportarbeiderforbundet er imidlertid ikke enige i at saken er opp og avgjort.

– Tapet var som forventet, men vi regner med at Høyesterett vil dømme i vår favør, sier Jarl Terje Lilledal, leder i Stavanger Havnearbeiderforening til NRK.

Og streiken fortsetter uansett.

– Det er opp til Høyesterett å vurdere om rådene fra EFTA-domstolen er i tråd med Grunnloven eller ikke, sier nestleder Terje Samuelsen i Norsk Transportarbeiderforbund til NTB.

Efta-domstolen påpeker også selv at det er norsk høyesterett som har det siste ordet, og at deres avgjørelse kun er rådgivende:

 

«Efta-domstolen ga i dag en rådgivende uttalelse som svar på spørsmål forelagt fra Norges Høyesterett om tolkningen av EØS-avtalen artiklene 31, 53 og 54.»