Fyller Sør-Norge med hurtigladere

Enova skal bygge totalt 39 ladestasjoner på sentrale veistrekninger sør for Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Enova ønsker at el-biler også skal bli et reelt alternativ på langturer. Nå utlyser de bygging av hurtigladere på sentrale veistrekninger mellom de største byene i Sør-Norge.

– Vi prioriterer i første rekke veier som har mye trafikk og et potensial for mange elbiler, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Enova har valgt følgende strekninger for den første utlysingen:

E18 Oslo–Grenland–Kristiansand (6 stasjoner)
E39 Kristiansand–Stavanger (4 stasjoner)
E16 Sandvika–Bergen (10 stasjoner)
RV7 Hønefoss–Gol og RV52 Gol–Borlaug (3 stasjoner)
E6 Oslo–Trondheim (10 stasjoner)
RV3 Kolomoen–Ulsberg (6 stasjoner)

Totalt utgjør dette et veinett på over 200 mil. Flere av strekningene har hurtigladere i dag, men ikke mange nok for en trygg og forutsigbar ferdsel med elbil mellom byene.

Tett mellom stasjonene

– Vi stiller krav om minimum to lademuligheter per femte mil. Dette sikrer et grunnleggende ladetilbud som gjør at du kan bruke elbilen også på langturer. Da trenger du ikke lenger en annen bil enn elbilen, sier Kvam.

Alle skal kunne bruke stasjonene som skal være kompatible med alle typer elbiler.

Enova vil la tilbyderne konkurrere om utbyggingen av hele strekninger.

– Slik bruker vi de offentlige midlene best mulig, samtidig som vi sikrer en rask og helhetlig utbygging. Samtidig tillater konkurranseformen oss å gi høyere støtte der hvor det er nødvendig. Vi er beredt til å bruke det som skal til for å få disse stasjonene på plass, sier Kvam.

Utbygging og flere utlysninger neste år

Enova ønsker å gi tilsagn innen nyttår. Byggingen av hurtigladere langs strekningene bør skje neste år. Alle aktuelle transportkorridorer, også Nord-Norge, vil være utlyst i løpet av 2016. Dette vil til sammen utgjøre strekninger på rundt 750 mil.

– Fremover sikter vi mot utlysninger om lag hver tredje måned. Dette gjør at ladeoperatørene får avklart om de får tilsagn på en utlysning før de leverer tilbud på neste. Samtidig gir det oss muligheten til å trekke lærdom og tilpasse konkurransene slik at de fungerer best mulig, sier Kvam.

Disse strekningene vil få ladestasjoner: