FedEx kjøper TNT Express

Legger 40 milliarder kroner på bordet.

Publisert Sist oppdatert

FedEx ønsker å ta over TNT Express og betaler 4,8 milliarder dollar, skriver SupplyChainStandard.

Overtakelsen kommer bare tre år etter at UPS’ oppkjøp av TNT ble stanset av EUs konkurransemyndigheter. Men både FedEx og TNT «er trygge på at anti-trust-bekymringer, dersom det er noen, kan bli tatt hånd om på en passende måte.»

Tilbudet fra FedEx skal ha en frist til første halvdel av 2016. Tilbudet lyder på åtte euro per aksje. I en felles uttalelse tirsdag morgen skriver TNT og FedEx at hele ledelsen og styret i TNT støtter oppkjøpet enstemmig. PostNL, det nederlandske postvesenet, eier 14,7 prosent av aksjene i TNT Express og støtter også en handel.

- Vi mener at dette strategiske oppkjøpet vil ha en betydelig verdi for FedEx’ aksjonærer, ansatte og kunder verden rundt. – Denne transaksjonen gjør det mulig for oss å raskt ekspandere vår portefølje av internasjonale transportløsninger for å dra nytte av markedstrender, spesielt den pågående veksten innen global e-handel, sier adm. direktør i FedEx Corp, Frederick W. Smith.

Ifølge planene skal hovedkontoret ligget i Amsterdam, der TNT har sitt hovedkontor i dag, etter oppkjøpet, mens TNT Express’ hub i Liege vil bestå som en viktig lokasjon. TNT Express’ flyavdeling vil trolig bli solgt for å etterkomme reglement for eierstruktur i flyselskaper.

- Dette tilbudte kommer på et tidspunkt for viktige endringer innen TNT Express, og var fullt i gang med å utføre vår strategi om å stå alene. Men selv om vi ikke ba om et oppkjøp, tror vi at FedEx’ tilbud, både fra et finansielt og ikke-finansielt ståsted, er gode nyheter for alle våre aksjeeiere, sier CEO i TNT Express, Tex Gunning.

Etter oppkjøpet vil TNT Express’ styre bestå av tre nye medlemmer valgt av FedEx, David Binks, Mark Allen og David Cunningham, som vil bli styreformann, og to medlemmer fra dagens TNT Express-styre; Margot Scheltema og Shemaya Levy Chocron.

Nyheten om oppkjøpet sendte TNT-aksjen opp hele 30 prosent på Amstardam-børsen tirsdag. Da UPS var i samtaler om et oppkjøp i 2012 steg aksjen 48 prosent.