Tiltakspakke på 750 mill. til skogsektoren

Regjeringen presenterte torsdag en tiltakspakke som skal redusere transportkostnadene og gi mer forskning og utvikling i skogsektoren.

Publisert Sist oppdatert
 Av de 750 millionene skal 250 mill. kr benyttes for å gi mer konkurransedyktige transportkostnader for skogindustrien, og til forskning og utvikling. 500 mill. kr går til det statlige investeringsselskapet Investinor. Midlene er øremerket for investeringer i skog- og trenæringene.

Mer effektiv transport

Over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet foreslås det å bevilge 60 mill. kr til infrastrukturtiltak som skal gi mer kostnadseffektiv tømmertransport. Midlene fordeles med 30 mill. kroner til utbygging av kaier, og 30 mill. kroner til modernisering av eksisterende skogsvegnett.

Over Samferdselsdepartementets budsjett foreslås det bevilget 90 mill. kr til utbedring av flaskehalser på riksvegnettet, og 10 mill. kr til beregning av tåleevne. I tillegg skal et forslag om å øke totalvekten på tømmertransporter fra 56 til 60 tonn ut på høring. Høringsfristen vil være seks uker.

- Positivt signal til skogsektoren

- Tiltakspakken sender et positivt signal til skogsektoren om at dette er en sektoren myndighetene ønsker å satse på. Næringen har over lang tid slitt med høye transportkostnader. En utbedring av flaskehalser vil gjøre sektoren mer konkurransedyktig. Anleggsbransjen har kapasitet til å ta på seg disse oppgavene, og det er viktig at dette arbeidet settes i gang raskt, sier Stein Gunnes, sjeføkonom i MEF.