Obligasjons-emisjon i PostNord

PostNord AB har utstedt obligasjoner med en verdi på 400 millioner svenske kroner.

Publisert Sist oppdatert

Obligasjonene har en løpetid på seks år. Kostnaden for PostNord er tremåneders STIBOR og 125 basispunkter.

Obligasjonene vil bli oppført på NASDAQ OMX Stockholm.

Emisjonen gjøres ifølge PostNord for å sikre større finansiell fleksibilitet.