Endrer postloven raskt

Regjeringen har ikke tenkt å vente til postdirektivet offisielt blir en del av EØS-avtalen.

Publisert Sist oppdatert

Den borgerlige regjeringen vil ikke legge ned veto mot det omstridte postdirektivet, og har heller ikke tenkt å kaste bort tiden når det gjelder å endre postloven for å tilpasse seg EU-reglene.

Les også: Full konkurranse på brevpost i Norge

Det var sist fredag Europa-statsråd Vidar Helgesen (H) orienterte om regjeringens holdning i tre EU-saker i Stortingets europautvalg. Det var et hasteinnkalt møte som flere av partiene ikke rakk å delta på. Verken Venstre, KrF, SV eller Sp deltok. Reaksjonene på hasteinnkallingen var sterke.

– Regjeringen har igangsatt arbeidet med en ny postlov for å oppheve Postens enerett for brev under 50 gram. Lovforslaget vil bli forelagt Stortinget uavhengig av når EØS-komiteen fatter vedtak om innlemmelse av postdirektivet i EØS-avtalen, sa Helgesen.

Han sier til Bergens Tidende at ingen bør være overrasket over dette.

 

– Vi fremla et forslag om liberalisering under Bondevik-regjeringen. Det er meget velkjent at vi mener dette. Når vi har en nasjonal politikk, så er det ingen grunn til å vente med å iverksette den. Vi er opptatt av gjennomføringskraft. Da setter vi i gang der vi har en avklart og god politikk, sier Helgesen.