Panama-utvidelse i fare

Entreprenørene truer med å legge ned arbeidet hvis ikke kanalmyndighetene blar opp penger for kostnadsoverskridelser.

Publisert Sist oppdatert


Om utvidelsen av Panamakanalen går etter planen vil den åpne i juni 2015, godt etter tidsplanen, og det vil være mulig for containerskip i størrelsesorden 12.000 TEUs å passere. Grensen idag ligger på rundt 5000 TEUs.

Utvidelsen av Panamakanalen har siden 2009 vært en av verdens mest omfattende anleggsprosjekter, og befengt med store forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Det spanskledede konsortiumet som står bak utvidelsen, Grupo Unidos por el Canal, truer nå med å legge ned arbeidet dersom ikke kanalmyndighetene i Panama blar opp 1,6 milliarder dollar. Kanalmyndighetene står imidlertid på sitt, og krever at entreprenørene fullfører prosjektet til den avtalte prisen på 3,6 milliarder dollar og henviser til at det ikke kan komme som noen overraskelse at prosjekter i denne størrelsesorden kan bli dyrere enn antatt.

Myndighetene i Panama er naturlig nok innstilt på å løse floken og Panamas president  Richard Martinelli skal ifølge BBC sette kursen mot Europa for å legge press på både italienske og spanske myndigheter, myndighetene til de landene som er sterkest involvert i konsortiumet.
Hovedentreprenørene som utgjør konsortiet er Sacyr (Spania), Impreglio (Italia), Jan de Nul (Belgia) og Constructura Urbana (Panama).